Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

проф. д-р Азнив Каспарян

Фото

Образование:

MSc – Магистър по математика,
ФММ, СУ „Климент Охридски“, 1984 г.


PhD - кандидат на математическите науки,
University of Utah, Salt Lake City, 1993

Академични длъжности:

1989 г. - 1995 г. асистент в катедра "Алгебра" на ФМИ
1995 г. - 1997 г. старши асистент в катедра "Алгебра" на ФМИ
1997 г. - 2001 г. главен асистент в катедра "Алгебра" на ФМИ
2001 г. - 2012 г. доцент в катедра "Алгебра" на ФМИ
2012 г. - професор в катедра "Алгебра" на ФМИ

Научни интереси:

Алгебрична геометрия

Контакт:

Изпратете емайл до А. Каспарян
Тел: 02 8161 (вътр. 710) ФМИ Стая: 529 ФМИ

Защитили дипломанти:

 1. Любинка Николова (2010 г.) - "Фактори на кълбото, покрити от абелеви повърхнини", за присъждане на образователно-квалификационна степен "Магистър по математика – Математика и математична физика".
 2. Панчо Бешков (2015 г.) – "Неасоциативни операции върху вариации на структури на Hodge", за присъждане на образователно-квалификационна степен "Магистър по математика – Математика и математична физика".

Публикации:

 1. Riemann Hypothesis Analogue for locally finite modules over the absolute Galois group of a finite field (with I. Marinov), arXiv:1608.05328v1 [math.AG] 18 Aug 2016. pdf
 2. Mac Williams identities for linear codes as Riemann-Roch conditions (with I. Marinov), Proceedings of Fifteenth Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory (ACCT 2016), Electronic Notes in Discrete Mathematics, Elsevier, 2016. pdf
 3. Non-associative operations on variations of Hodge structure (with P. Beshkov), Comptes rendus de l'Acaаemie bulgare des Sciences, 68, 2015, 1223-1228. pdf
 4. Tangent codes (with E. Velikova), submitted to Finite Fields and their Applications, 2015. pdf
 5. Duursma's reduced polynomial (with I. Marinov), accepted in Advances in Mathematics of Communication, 2014. pdf
 6. Fundamental groups of toroidal compactifications (with G. Sankaran), accepted in Asian Journal of Mathematics, 2014. pdf
 7. Normally generated subspaces of logarithmic canonical sections (with B. Kotzev), Ann. Univ. Sofia, 101, 2014, 19-42. pdf
 8. MDS Deformations of linear codes (with E. Velikova), Proceedings of the Seventh International Workshop Optimal Codes and related topics, ISSN 1313-1117, 2013, 113-119.
 9. Co-abelian toroidal compactifications of torsion free ball quotients, arXiv:1201.0099 [math.AG] 23 Nov 2012. pdf
 10. Z-submodules of curves over finite fields, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 65, 2012, 437-440.
 11. Galois groups of co-abelian ball quotient covers, arXiv:1201.0094v1 [math.AG] 30 Dec 2011. pdf
 12. Ball quotients of non-positive Kodaira dimension (with L. Nikolova), Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 64, 2011, 195-200.
 13. Modular forms on ball quotients of non-positive Kodaira dimension, Journal of Geometry and Symmetry in Physics, 20, 2010, 69-96. pdf
 14. Weak form of Holzapfel's Conjecture (with B. Kotzev), Proc. Eleventh Int. Conf. "Geometry, Integrability and Quantization", Edited by Ivailo Mladenov, Gaetano Vilasi and Akira Yoshioka, Avangard Prima, 2009, 134-145. pdf
 15. Arithmetic proportional elliptic configurations with comparatively large number of irreducible components (with R.-P. Holzapfel), Proc. Sixth Int. Conf. "Geometry, Integrability and Quantization", Edited by Ivailo M. Mladenov, Allen C. Hirshfeld, Softex, 2005, 252-261.
 16. Lie gyrovector spaces (with A. Ungar), Journal of Geometry and Symmetry in Physics, 1, 2004, 3-53. pdf
 17. Compressed product of balls and lower boundary estimates on Bergman kernels, Proc. Fourth Int. Conf. "Geometry, Integrability and Quantization", Edited by Ivailo M. Mladenov, Gregory L. Naber, Coral Press Scientific Publishing, 2003, 193-206. pdf
 18. Inequalities among the number of the generators and relations of a Kahler group, Proc. Third Int. Conf. "Geometry, Integrability and Quantization", Edited by Ivailo M. Mladenov, Gregory L. Naber, Coral Press Scientific Publishing, 2002, 315-317.
 19. Hermitian symmetry of certain Kahler groups, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 54, 2001, 19-20.
 20. Fibered surfaces, Ann. Univ. Sofia, 94, 2001, 49-53.
 21. Harmonic maps of compact Kahler manifolds to exceptional locally symmetric spaces of Hodge type and holomorphic liftings to complex homogeneous fibrations, Ann. Univ. Sofia, 94, 2001, 97-121.
 22. Non-generic weights of locally homogeneous variations of Hodge structure, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 54, 2001, 15-20.
 23. Сборник по линейна алгебра и аналитична геометрия (с Б. Александров и Д. Левченко), Софтех, 1999, София.
 24. On the compact variations of Hodge structure, Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 52, 1999, 17-21.
 25. Hermitian symmetry of infinitesimally trivial harmonic images of compact Kаhler manifolds, Aspects of Complex Analysis, Differential Geometry, Mathematical Physics and Applications, Edited by Stancho Dimiev, Kouei Sekigawa, World Scientific, 1999, 121-134.
 26. Variations of Hodge structure, expressed by meromorphic differentials on P 2, Ann. Univ. Sofia, 92, 1998, 17-30. pdf
 27. When does a bounded domain cover a projective manifold? (Survey), Serdica Math. Jour., 23, 1997, 165-176. pdf
 28. The variations of Hodge structure of maximal dimension with associated Hodge numbers h2,0 > 2 and h 1,1 = 2q+1 do not arise from geometry, Transactions of AMS, 347, 1995, 4985-5007. pdf
 29. Variations of Hodge structure of maximal dimension (with J. Carlson and D. Toledo), Duke Math. Jour., 58, 1989, 669-694. pdf
 30. One more proof of Infinitesimal Torelli Theorem for complete intersections in Kahler C-spaces, Preprint. pdf
 31. Увод в многообразията на Калаби-Яо (с А. Тодоров), БАН, София, 1988.
 32. Calabi-Yau manifolds of some special forms, Letters in Math. Physics, 15, 1988, 171-174.
 33. A new central polynomial for 3x3 matrices (with V. Drensky), Communications in Algebra, 13, 1985, 745-753.
 34. Polynomial identities of 8 degree for 3x3 matrices (with V. Drensky), Ann. Univ. Sofia, 77, 1983, 175-195.
 35. Some polynomial identities of matrix algebras (with V. Drensky), Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 36, 1983, 565-569.
ФМИ  |  Home  |  Top