Научно-популярни публикации на Недялко Ненов

  1. Числа на Рамзи. Математика, 1981, № 3, 11-15 (съвм. с Н. Хаджииванов).
  2. Правоъгълници, вписани в триъгълник. Математика, 1980, № 2, 6-10 (съвм. с Н. Хаджииванов).
  3. Комбинаторика, II. Задочна школа по математика, София 1978 (съвм. с Н. Хаджииванов и Вл. Тодоров).
  4. Неравенства, I. Задочна школа по математика, София 1977 (съвм. с Н. Хаджииванов).
  5. Комбинаторика, I. Задочна школа по математика, София 1977 (съвм. с Н. Хаджииванов и Вл. Тодоров).
  6. Няколко приложения на лемата на Гаус. Обучението по математика, 1976, № 6, 7-10.
  7. Задачи за максимален брой познанства. Математика, № 5, 16-17 (съвм. с Н. Хаджииванов).
  8. Неравенства за елементарните симетрични функции. Математика, 1976, № 4, 28-31, (съвм. с Н. Хаджииванов).
  9. Екстремални задачи за трицветни графи. Математика, 1976, № 3, 7-10 (съвм. с Н. Хаджииванов).
  10. Някои комбинаторни задачи. Математика, 1976, № 1, 7-10 (съвм. с Н. Хаджииванов).
ФМИ  |  Home  |  Top