Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

ас. Велико Дончев

Фото

Образование:

MS - Магистър по Приложна математика,
Софийски Университет "Св. Климент Охридски", 2014

Научни интереси:

математическа физика, математическо моделиране, образованието по математика

Преподавателска дейност:

Зимен семестър 2015/2016

Упражнения по: Алгебра 2
Вторник    13 - 16, сем. 304, ФМИ, група 8, спец. Компютърни науки, поток 2
Четвъртък    9 - 12, сем. 304, ФМИ, група 6, спец. Компютърни науки, поток 2
Четвъртък    13 - 16, сем. 302, ФМИ, група 5, спец. Компютърни науки, поток 2

Приемно време:

Летен семестър на уч. 2015/2016

Вторник 10 - 12, стая518 ФМИ
Четвъртък 16 - 18, стая518 ФМИ
Изпратете емайл до В. Дончев
  Тел: 02-8161 (вътр. 664) ФМИ
Стая: 518 ФМИ
Ще бъда благодарен за сигнализиране за грешки в качените материали.

Допълнителни материали: Алгебра 2 и Висша алгебра

25.02.2015 Теория на числата за упражненията по Алгебра 2 и Висша алгебра. pdf
29.07.2015 (Не)разложимост на полиномите с рационални коефициенти. pdf

Допълнителни материали: Алгебра 1 и Линейна алгебра

10.10.2015 Някои геометрични интерпретации на действията с комплексни числа pdf
25.02.2015 Някои приложения на линейните системи уравнения pdf
description here

Допълнителни материали: Математически анализ, спец. Приложна математика

25.02.2015 Устни изпити в периода 2011-2013г. pdf
25.02.2015 Писмени изпити в периода 2013-2014г. pdf
25.02.2015 Материали от текущия контрол за зимен семестър 2012/2013 pdf
25.02.2015 Материали от текущия контрол за зимен семестър 2013/2014 pdf
05.03.2015 Изобразяване на области в R^2 чрез Mathematica pdf
05.03.2015 Изобразяване на области в R^3 чрез Mathematica pdf
05.03.2015 Демонстрация на функционалността на софтуера Mathematica pdf
05.03.2015 Първи стъпки в програмирането с Mathematica pdf
25.02.2015 Много кратко въведение в Mathematica pdf
description here
description here
description here

Материали: ИД Избрани теми от биоматематиката

Материали: Увод в програмирането с Java

26.02.2015 Задачи за цикли pdf
26.02.2015 Задачи за масиви pdf
ФМИ  |  Home  |  Top