Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

проф. Недялко Ненов
Завеждащ Катедра "Алгебра"

Н. Ненов

Образование:

Дипломна работа (Master Thesis):

"On multiply-transitive groups",
Московский Государственый Университет, 1971

Кандидатска дисертация (PhD):

"Графи на Рамзи и някои константи свързани с тях",
СУ "Св. Климент Охридски", 1980

Доктор на математическите науки:

Дисертация: "Extremal problems of graph colorings",
СУ "Св. Климент Охридски", 2005
Дисертация pdf | Slides pdf | Автореферат pdf

Академични степени:

Доцент: СУ "Св. Климент Охридски", 1985,
Професор: СУ "Св. Климент Охридски", 2006

Научни интереси:

Екстремална теория на графите, теория на Рамзи

Научни проекти:

"Алгебрични структури и теория на графите",
дог. 85/17.04.2006 с фонд НИ към СУ "Св. Климент Охридски"

Контакт:

Изпратете емайл до Н. Ненов
Тел: 8161 (вътр. 585) ФМИ Стая: 511 ФМИ
8161 (вътр. 569) ФзФ

Публикации след 2002г.:

 1. Modified vertex Folkman numbers. (with A. Bikov), preprint: arXiv:1511.02125 6 Nov 2015.
 2. The vertex Folkman numbers Fv(a1, ..., as; m - 1) = m + 9, if max{a1, ..., as} = 5. (with A. Bikov), to appear in the Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing, preprint: arXiv:1503.08444 15 Aug 2015.
 3. δk-small sets in graphs. (with A. Bojilov), Mathematics and Education. Proc. Forty Second Spring Conf. Union Bulg. Math., Borovets, 2013, 189-197, preprint: arXiv:1211.3689v1 15 Nov 2012.
 4. Partitions of graphs into small and large sets. (with A. Bojilov, Y. Caro and A. Hansberg), Discrete Applied Mathematics 161 (2013), 1912-1924, preprint: arXiv:1205.1727v1 [math.CO] 8 May 2012.
 5. An Inequality for Generalized Chromatic Graphs. (with A. Bojilov), Mathematics and Education. Proc. Forty First Spring Conf. Union Bulg. Math., Borovets, 2012, 143-147, preprint: arXiv:1111.5598v1 23 Nov 2011.
 6. Chromatic number of graphs and edge folkman numbers., C. R. Acad. Bulg. Sci., 63 (2010), № 8, 1103-1110, preprint: arXiv:0903.3812v1 [math.CO] 23 Mar 2009.
 7. On the Vertex Folkman Numbers Fv(2,...,2;q)., Serdica Math.J., 35 (2009), 251-272, preprint: arXiv:0903.3812v1 [math.CO] 23 Mar 2009.
 8. On the Vertex Folkman Number Fv(2,...,2;r-1) and Fv(2,...,2;r-2)., Annuaire Univ. Sofia Fac. Math. Inform., 101 (2013), 5-17, submitted in 2007. Preprint: arXiv:0903.3151v 18 Mar 2009.
 9. New upper bound for a class of vertex Folkman numbers. (with Kolev, N.), Electron. J. Combin. 13 (2006), #R14.
 10. Folkman number Fe(3, 4; 8) is equal to 16. (with Kolev, N.) C. R. Acad. Bulg. Sci. 59 (2006), № 1, 25-30.
 11. Improvement of graph theory Wei's inequality. Mathematics and Education. Proc. Thirty Fifth Spring Conf. Union Bulg. Math., Borovets, 2006, 191-194.
 12. New recurrent inequality on a class of vertex Folkman numbers. (with Kolev, N.) Mathematics and Education. Proc. Thirty Fifth Spring Conf. Union Bulg. Math., Borovets, 2006, 164-168.
 13. Extremal problems of graph colorings. Dr. Sci. Thesis, Sofia Univ., Sofia, 2005.
 14. An example of a 16-vertex Folkman (3, 4)-graph without 8-cliques. (with Kolev, N.) Annuaire Univ. Sofia, Fac. Math. Inform. 98 (2008), 127-141.
 15. On the 2-coloring diagonal vertex Folkman numbers with minimal possible clique number. (with Kolev, N.) Annuaire Univ. Sofia, Fac. Math. Inform. 98 (2008), 101-126.
 16. Balanced vertex sets in graphs. (with Khadzhiivanov, N.) Annuaire Univ. Sofia Fac. Math. Inform. 97 (2005), 81-96.
 17. Turan's Theorem and maximal degrees. (with Khadzhiivanov, N.) Annuaire Univ. Sofia Fac. Math. Inform. 96 (2004), 173-174.
 18. Sequences of maximal degree vertices in graphs. (with Khadzhiivanov, N.) Serdica Math. J. 30 (2004), 96-102.
 19. Saturated β-sequences in graphs. (with Khadzhiivanov, N.) C. R. Acad. Bulg. Sci. 57 (2004), n. 6, 49-54.
 20. Lower bounds for some Ramsey numbers. Annuaire Univ. Sofia Fac. Math. Inform. 96 (2004), 85-87.
 21. Generalized Turan's graphs theorem. (with Khadzhiivanov, N.) Annuaire Univ. Sofia Fac. Math. Inform. 96 (2004), 69-73.
 22. Generalized r-partite graphs and Turan's Theorem. (with Khadzhiivanov, N.) C. R. Acad. Bulg. Sci. 57 (2004), n. 2, 19-24.
 23. Bounds on the vertex Folkman numbers F(4, 4; 5). Annuaire Univ. Sofia Fac. Math. Inform. 96 (2004), 75-83.
 24. On the triangle vertex Folkman numbers. Discrete mathematics 271 (2003), 327-334.
 25. On a class of vertex Folkman numbers. Serdica Math. J. 28 (2002), 219-232.
 26. Lower bound for a number of vertices of some vertex Folkman graphs, C. R. Acad. Bulg. Sci. 55 (2002), n. 4, 33-36.
 27. Computation of the vertex Folkman numbers F(2, 2, 2, 4; 6) and F(2, 3, 4; 6). (with Nedialkov, E.) Electron. J. Combin. 9 (2002), #R9.

Всички научни публикации:
[ 1 стр. | 2 стр. | 3 стр. | 4 стр. | 5 стр. ] pdf формат pdf

Научно-популярни публикации:
[ 1 стр. | 2 стр. ] pdf формат pdf

ФМИ | Home | Top