Научно-популярни публикации на Недялко Ненов

 1. Наситени ребра и триъгълници в графи. Математика Плюс, 2004, № 2, 46-51 (съвм. с Н. Хаджииванов).
 2. Примерна тема за конкурсен изпит по математика. Математика, 1999, № 4, 12 (съвм. с Н. Хаджииванов).
 3. Примерна тема за конкурсен изпит по математика. Математика, 1999, № 3, 14.
 4. Примерна тема за конкурсен изпит по математика. Математика, 1999, № 2, 14 (съвм. с Н. Хаджииванов).
 5. Примерна тема за конкурсен изпит по математика. Математика, 1997, № 3, 3.
 6. Примерна тема за конкурсен изпит по математика. Математика Плюс, 1997, № 1, 40.
 7. Теореми на Шпернер за подмножествата на едно крайно множество. Математика, 1997, № 4, 14-19.
 8. Неравенството LУМ. Математика, 1996, № 6, 3-8.
 9. Върху една задача от примерна конкурсна тема за Стопанския факултет. Математика, 1996, № 2, 7-8.
 10. Конкурсен изпит за Софийски университет "Св. Климент Охридски", 1992 г. Елементарна Математика, 1992, № 1, 6-11 (съвм. с К. Чакърян).
 11. Конкурсен изпит за Софийски университет "Св. Климент Охридски", 1991 г. Елементарна Математика, 1991, № 1, 14-18 (съвм. с К. Чакърян).
 12. Конкурсният изпит по математика за СУ "Св. Климент Охридски", 1991 г. Математика, 1991, № 10, 9-13 (съвм. с К. Чакърян).
 13. Конкурсният изпит по математика за СУ "Св. Климент Охридски", 1990 г. Обучението по математика, 1991, № 2, 25-30 (съвм. с К. Чакърян).
 14. Конкурсният изпит по математика за СУ "Св. Климент Охридски", 1990 г. Математика, 1991, № 2, 6-11 (съвм. с К. Чакърян).
 15. Конкурсният изпит по математика през 1988 г. за университетите, педагогическите и техническите ВУЗ. Обучението по математика, 1989, № 2, 45-48 (съвм. с П. Сидеров).
 16. Конкурсният изпит по математика през 1987 г. за университетите, педагогическите и техническите ВУЗ. Обучението по математика, 1988, № 1, 54-57.
 17. Конкурсният изпит по математика през 1986 г. за университетите, педагогическите и техническите висши училища. Обучението по математика, 1987, № 1, 54-58.
 18. По повод една задача от 25-та международна олимпиада. Математика, 1986, № 2, 12-17 (съвм. с Н. Хаджииванов).
 19. Запълване на равностранен триъгълник с две окръжности. Математика, 1985, № 4, 31-35 (съвм. с Н. Хаджииванов).
 20. Успоредното пренасяне в задачи за намиране на множества от точки. Математика, 1982, № 8, 6-11, (съвм. с Н. Хаджииванов).
ФМИ  |  Home  |  Top