Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

Примерни задачи и домашни работи по Алгебра
на специалност Компютърни науки

Алгебра 2

Год. Преподавател Забележки download
14/15 В.Дончев Резултати от изпита и текущия контрол по Алгебра 2, поток I download
14/15 В.Дончев Писмен изпит по Алгебра 2 от 01.07.2015г., спец. Компютърни науки, поток I download
14/15 А.Божилов Домашна работа № 2 по Алгебра 2, поток II download
14/15 В. Дончев Домашна работа № 1 по Алгебра 2 pdf
14/15 А.Божилов Домашна работа № 1 по Алгебра 2, поток II download

Алгебра 1

Год. Преподавател Забележки download
14/15 А. Каспарян Писмен изпит на II поток pdf
14/15 В. Дончев Резултати от домашна работа № 2 и освобождаване, поток 1 pdf
14/15 И. Божилов Условия на домашна работа № 2 по Алгебра - 1, поток 1 и 2 pdf
14/15 В. Дончев Конспект по Алгебра - 1, поток 1 pdf
14/15 В. Дончев Решения на задачите от домашна работа № 1 pdf
14/15 В. Дончев Условия на домашна работа № 1 pdf
13/14 Е. Великова Резултати от писмен иэпит по Алгебра 1 за КН 1 курс 1 поток от 03.02.2014 г. pdf
13/14 Е. Великова Резултати по Алгебра 1 за КН 1 курс 1 поток 1 група pdf
13/14 Е. Великова Резултати по Алгебра 1 за КН 1 курс 1 поток 2 група pdf
13/14 Е. Великова Резултати по Алгебра 1 за КН 1 курс 1 поток 3 група pdf
13/14 Е. Великова Резултати по Алгебра 1 за КН 1 курс 1 поток 4 група pdf
13/14 И. Божилов Решения и критерий за оценяване на контролна работа № 3 pdf
13/14 Н. Колев Решения и критерий за оценяване на контролна работа № 2 pdf
13/14 И. Божилов Решения и критерий за оценяване на домашна работа № 2 pdf
13/14 Н. Колев Решения и критерий за оценяване на контролна работа № 1 pdf
13/14 И. Божилов Решения и критерий за оценяване на домашна работа № 1 pdf
ФМИ  |  Home  |  Top