Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

"Изчислителна алгебрична геометрия"
проф. Азнив Каспарян

Записки на лекциите от курсa "Изчислителна алгебрична геометрия", който се чете през този семестър от проф. Азнив Каспарян. Подготвени и предоставени от лектора.

Дата Лекция download
1. 23.10.2006 Полиноми и афинни пространства. pdf
2. 23.10. 2006 Афинни многообразия - определение, сечение и обединение. pdf
3. 30.10. 2006 Съответствие между крайнопородени идеали в полиномиален пръстен и афинни многообразия. pdf
4. 6.11. 2006 Рационална параметризация на афинни многообразия. pdf
5. 13.11. 2006 Мономни наредби в полиномиален пръстен на няколко променливи - определение, свойства, примери. pdf
6. 20.11. 2006 Алгоритъм за деление на полиноми на няколко променливи. pdf
7. 27.11. 2006 Мономни идеали и лема на Диксон за крайна породеност на мономен идеал. Критерий за артиновост на линейна наредба, съгласувана с умножението на мономи. pdf
8. 27.11. 2006 Ньотерови пръстени. Теорема на Хилберт за базиса. Базиси на Грьобнер. pdf
9. 11.12. 2006 Характеризация на базисите на Грьобнер. S-полиноми. pdf
10. 18.12. 2006 Алгоритъм на Бухбергер за построяване на базис на Грьобнер. Съществуване и единственост на редуциран базис на Грьобнер. pdf
11. 8.01. 2007 Еднозначно разлагане на полиноми в произведение от неразложими множители. pdf
12. 8.01. 2007 Резултанта. pdf
13. 15.01. 2007 Теорема за елиминация и теорема за продължение. pdf
14. 22.01. 2007 Крайни матрични групи и пръстени на техните инвариантни полиноми. pdf
15. 29.01. 2007 Оператор на Рейнолдс. Крайна породеност на пръстена от инвариантни полиноми на крайна матрична група. pdf
16. 5.02. 2007 Крайно породени алгебри и модули над ньотеров пръстен. pdf
17. 12.02. 2007 Теорема на Хилберт за нулите. pdf
18. 19.02. 2007 Операции върху полиномиални идеали и операции върху афинни многообразия. Прости идеали и неприводими многообразия. pdf
ФМИ  |  Home  |  Top