Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

Съобщения

Резултати от домашните по Линейна алгебра за студентите от специалност Информатика, 1-ви курс, 1-ва група.

Публикувано на 29.01.2016

Резултати от контролните и писмения изпит по Линейна алгебра за студентите от следните специалност:

Математика

Приложна математика

Публикувано на 15.02.2016

Резултатите от контролните и писмения изпит по Алгебра 1 за студентите от специалност Компютърни науки, I курс, II поток може да намерите

тук

Студентите с оценка Слаб 2 от писмения изпит не се допускат до устен изпит.

Явяването на устен изпит е по следния график:

5 група - 28.01.2016 г., 9 ч., 229 ФМИ,

6 група - 28.01.0216 г., 11 ч., 229 ФМИ,

7 група - 29.01.2016 г., 9 ч., 326 ФМИ,

8 група - 29.01.2016 г., 11 ч., 326 ФМИ

Публикувано на 25.01.2016

Резултатите от писменият изпит по Висша Алгебра за студентите от специалност Информатика, I курс може да намерите

тук

До устен изпит се допускат студентите с оценка не по-малка от "Среден 3" на писмения изпит.

Публикувано на 05.07.2015

Резултатите от писменият изпит по Алгебра 2 за студентите от специалност Компютърни науки, II курс, I поток може да намерите

тук

До устен изпит се допускат студентите с оценка не по-малка от "Среден 3" на писмения изпит. Очакваме допуснатите до устен изпит съответно на 04.07.2015г. и 06.07.2015 според графика, който създадохме.

Публикувано на 01.07.2015

Резултатите от писмения изпит по Алгебра 2 за студентите от специалност Компютърни науки, II курс, II поток може да намерите

тук

Решения на задачите от първото домашно можете да прочетете:

тук

Решения на задачите от първото контролно можете да прочетете:

тук

Решения на задачите от второто домашно можете да прочетете:

тук

Решения на задачите от второто контролно можете да прочетете:

тук

Решения на задачите от третото контролно можете да прочетете:

тук

Публикувано на 1.07.2015

Резултати от писмения изпит по Линейна алгебра за студентите от специалност Информатика, I курс може да намерите тук

Публикувано на 15.02.2015

Резултатите от писмения изпит и контролните по Алгебра 1 за студентите от специалност Компютърни науки, I курс, I поток може да намерите

тук

Има следните три резултата на студенти от минали години (КН): 81009 : 5,00; 81010: 3.00-; 80939: 3,25; Студентите, които са получили оценка "Слаб 2" на писменият изпит не се допускат до устен изпит.

От явилите се студенти от спец. Информационни системи до устен изпит се допуска само студентът с факултетен номер 71447 с оценка на писмен изпит 3.00.

Публикувано на 5.02.2015

Резултати от писмения изпит по Линейна алгебра за студентите от следните специалност:

Математика

Приложна математика

Статистика

Освободените от писмен изпит да се явят на устен изпит на 6.02.2015 в 326 ауд. на ФМИ.

Публикувано на 3.02.2015

Резултатите от писмения изпит и контролните по Алгебра 1 за студентите от специалност Компютърни науки, I курс, II поток може да намерите

Осводените от писмен изпит да се явят на устен изпит от 9 часа по слединя график: групи 5 и 7 на 30.01.2015 в 326 ауд., а групи 6 и 8 на 31.01.2015 в 01 ауд.

тук

Публикувано на 27.01.2015

Резултати от писмен иэпит по Висша Алгебра за студентите от специалност Информатика, I курс.

Резултати от писмен иэпит по Висша Алгебра за студентите от специалност Информатика, I курс.

Алгебра 2 за студентите от специалност Компютърни науки, II курс.

Публикувано на 07.07.2014

Резултати от писмен иэпит по Висша Алгебра за студентите от специалност Информатика, I курс.

Висша Алгебра за студентите от специалност Информатика, I курс.

До устен изпит не се допускат неявилите се на писмен и студентите с успех Слаб 2.00 на писмения иэпит.

Устният изпит ще се проведе по иэготвения график.

Резултати от контролни работи, домашни работи и писмения изпит по Алгебра 2 за студентите от специалност Компютърни науки, II курс, II поток.

Резултати от контролните работи и писмения изпит

Резултати от домашните работи

Публикувано на 1.07.2014

Резултати от писмен иэпит по Алгебра 1 за студентите от специалност Компютърни науки, I курс, I поток.

Резултати по Алгебра 1 на студентите от 1 поток.

До устен изпит не се допускат студентите с успех Слаб 2.00 на писмения иэпит.

Устният изпит ще се проведе по иэготвения график.

Освободените от писмен изпит да се явят на устен изпит на 06.02.2014 г. в 326 ауд. на ФМИ.

От тях 9 студента да дойдат в 9.00 часа, а останалите - в 12.00 часа.

Публикувано на 03.02.2014

Резултати от контролни и домашни работи по Алгебра 1 за студентите от специалност Компютърни науки, I курс, I поток.

Резултати по Алгебра 1 на студентите от 1 група

Резултати по Алгебра 1 на студентите от 2 група

Резултати по Алгебра 1 на студентите от 3 група

Резултати по Алгебра 1 на студентите от 4 група

Публикувано на 26.01.2014

Контролни работи по Висша Алгебра 2 за студентите от специалност Математика , II курс.

Резултати от контролните работи

Публикувано на 24.01.2014

Писмен изпит по Висша Алгебра за студентите от специалност Математика и Информатика, I курс.

Резултати от писмения изпит

Публикувано на 5.07.2013

Писмен изпит по Алгебра 2 за студентите от специалност Компютърни науки, II курс, I поток.

Издържалите писмения изпит да се явят на успен изпит в 326 ауд. по графика.

Резултати от писмения изпит

Публикувано на 5.07.2013

Писмен изпит по Висша Алгебра 1 за студентите от специалност Математика, I курс.

Резултати от писмения изпит

Публикувано на 5.07.2013

Писмен изпит по Алгебра 2 за студентите от специалност Компютърни науки, II курс, II поток.

Издържалите писмения изпит да се явят на успен изпит в 229 ауд.

Студентите с нечетни факултетни номера да се явят на устен изпит на 9.07.2013, а тези с четни факултетни номера - на 10.07.2013.

За всеки от двата дена, стеднтите с факултетни номера до 80690 да се явят в 9 часа, а останалите - в 11 часа.

Резултати от писмения изпит

Публикувано на 5.07.2013

Домашна работа № 1 по Алгебра 2 за студентите от специалност Компютърни науки, II курс, II поток.

Условия на задачите

Публикувано на 25.03.2013

Писмен изпит по Алгебра 1 за студентите от специалност Компютърни науки, I курс, I поток.

До устен изпит не се допускат студентите с успех Слаб 2.00 на писмения.

Освободените от писмен изпит да се явят на устен изпит на 15.02.2013 в 101 ауд. на ФМИ. От тях 25 студента да дойдат в 9.00 часа, а останалите - в 12.00 часа.

Останалите студенти, издържали писмения изпит, да се явят на устен изпит на 16.02.2013 в 101 ауд. на ФМИ. От тях 25 студента да дойдат в 9.00 часа, а останалите - в 12.00 часа.

Резултати от писмения изпит

Публикувано на 12.02.2013

Писмен изпит по Алгебра 1 за студентите от специалност Компютърни науки, I курс, II поток.

Студентите, чиито факултетни номера са отбелязани с * се освобождават от писмен изпит.

До устен изпит не се допускат студентите с успех Слаб 2.00 на писмения.

Студентите от 5 и 6 група да се явят на устен изпит от 9.00 часа на 15.02.2013 в 229 ауд. на ФМИ. Студентите от 7 и 8 група да се явят на устен изпит на 16.02.2013 от 9 часа в 229 ауд. на ФМИ.

Резултати от писмения изпит

Публикувано на 12.02.2013

Писмен изпит по Алгебра за студентите от специалност Информационни системи, I курс.

До устен изпит не се допускат неявилите се на писмен изпит и студентите с успех Слаб 2.00 на писмения.

Устният изпит за всички студенти ще се състои в петък, 8.02.2013 г. от 9 часа в 326 ауд. на ФМИ.

Резултати от писмения изпит

Публикувано на 5.02.2013

Писмен изпит по Линейна алгебра за студентите от специалност Математика, I курс.

Резултати от контролните

Публикувано на 4.02.2013

Писмен изпит по Висша алгебра за студентите от специалност Информатика, I курс.

До устен изпит не се допускат неявилите се на писмен изпит и студентите с успех Слаб 2.00 на писмения.

Студентите от 1 и 2 група и студентите на проф. Чакърян да се явят на устен изпит на 7 юли 2012 г. от 14.00 часа в 326 ауд. на ФМИ.

Студентите от 3 и 4 група да се явят на устен изпит на 8 юли 2012 г. от 14.00 часа в 326 ауд. на ФМИ.

Резултати от писмения изпит

Публикувано на 02.07.2012

Писмен изпит по Алгебра 2 за студентите от специалност Компютърни науки, II курс, II поток.

До устен изпит не се допускат неявилите се на писмен изпит и студентите с успех Слаб 2.00 на писмения.

Студентите с нечетни факултетни номера да се явят на устен изпит на 1 юли 2012 г. от 9.00 часа в 229 ауд. на ФМИ.

Студентите с четни факултетни номера да се явят на устен изпит на 2 юли 2012 г. от 9.00 часа в 326 ауд. на ФМИ.

Резултати от писмения изпит

Публикувано на 27.06.2012

Писмен изпит по Алгебра 2 за студентите от специалност Компютърни науки, II курс, I поток.

До устен изпит не се допускат неявилите се на писмен изпит и студентите с успех Слаб 2.00 на писмения.

Резултати от писмения изпит

Публикувано на 22.06.2012

Писмен изпит по Висша Алгебра за студентите от специалност Математика и Информатика, I курс.

До устен изпит не се допускат неявилите се на писмен изпит и студентите с успех Слаб 2.00 на писмения.

Резултати от писмения изпит

Публикувано на 11.06.2012

Контролни работи по Алгебра 2 за студентите от специалност Компютърни науки, II курс, II поток.

Резултати от контролните

Публикувано на 2.06.2012

Писмен изпит по "Висша Алгебра II" за студентите от специалност "Математика", 2 курс.

Устният изпит ще се проведе в четвъртък в зала 500.

Резултати от изпита

Публикувано на 13.02.2012

Писмен изпит по Линейна алгебра за студентите от специалност Приложна Математика и Статистика.

До устен изпит не се допускат студентите с успех Слаб 2.00 от писмения.

Резултати от изпита

Публикувано на 11.02.2012

Писмен изпит по Линейна алгебра за студентите от специалност Информатика, I поток, I курс.

До устен изпит не се допускат студентите с успех Слаб 2.00 от писмения.

Резултати от изпита

Публикувано на 10.02.2012

Писмен изпит по Алгебра-1 за студентите от специалност Компютърни науки системи, I поток, I курс.

До устен изпит не се допускат студентите с успех Слаб 2.00 от писмения.

Резултати от изпита

Публикувано на 06.02.2012

Писмен изпит по Алгебра-1 за студентите от специалност Компютърни науки системи, II поток, I курс.

До устен изпит не се допускат студентите с успех Слаб 2.00 от писмения.

Резултати от изпита

Публикувано на 06.02.2012

Писмен изпит по Алгебра за студентите от специалност Информационни системи, I курс.

До устен изпит не се допускат студентите с успех Слаб 2.00 от писмения.

Резултати от изпита

Публикувано на 24.01.2012

Писмен изпит по Линейна Алгебра за студентите от специалност Математика и Информатика, I курс.

До устен изпит не се допускат неявилите се на писмен изпит и студентите с успех Слаб 2.00 на писмения.

Резултати от изпита

Публикувано на 23.01.2012

Резултати от тестовете по "Линейна Алгебра и Аналитична Геометрия" (теория) на студентите от специалности "Физика" и "ККТФ", 1 курс.

В таблиците са публикувани само оценките от теоретичните тестове!

Резултати от тестовете

Публикувано на 19.01.2012

Контролни по Алгебра 1 за студентите от специалност Компютърни науки, II поток.

Резултати от контролните

Публикувано на 12.01.2012

Контролни работи по Линейна Алгебра за студентите от специалност Математика и Информатика, I курс.

Резултати от контролните

Публикувано на 04.01.2012

Писмен изпит по Висша Алгебра за студентите от специалност Математика и Информатика.

Резултати от контролните и писмения изпит

Публикувано на 01.07.2011

Резултати от писмения изпит по "Висша Алгебра " при проф. Чакърян и проф. Ненов, състоял на 28.06.2011 г.

Резултати от изпита

Публикувано на 28.06.2011

Резултати от писмения изпит и контролните работи по Висша Алгебра за студентите от специалност Приложна Математика и специалност Статистика. До устен изпит се допускат само студентите с оценка поне Среден 3.00 от писмения.

Резултати

Публикувано на 28.06.2011

Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за специалност "Компютърни Науки" 2 курс, състоял на 27.06.2011 г.

На устен изпит могат да се явят само студентите, които са се явили на писмен изпит. Явяването на устен изпит е спрямо графика, попълнен по време на писмения изпит. Студентите, не записали се за явяване в този график да се разпределят помежду си по следния начин : 15 от тях да се явят на 30 юни, 5 от тях на 1 юли и 5 от тях на 2 юли. На всяка от изпитните дати, 17 студента да се явят в 9.00 часа, а останалите - в 12.00 часа. На 2 юли 2011г. изпитът ще се проведе в ауд. 01 на ФМИ.

Резултати от изпита

Публикувано на 27.06.2011

Резултати от писмения изпит по "Висша Алгебра I" за специалност "Математика" 1 курс, състоял на 17.06.2011 г.

На устен изпит могат да се явят само студентите, които са се явили на писмен изпит и са изкарали оценка по-голяма или равна на среден 3.

Резултати от изпита

Публикувано на 17.06.2011

Семинарът по алгебра ще се провежда в петък 9.00-12.00 в зала 500. График на докладващите вижте по-долу.

График

Публикувано на 23.02.2011

Резултатите от писмения изпит по Линейна Алгебра за студентите от специалност Приложна Математика.

Студентите с оценка слаб 2 от писмения изпит не се допускат до устен изпит.

Резултати

Публикувано на 16.02.2011

Резултатите от писмения изпит по Алгебра I за студентите от специалност Компютърни Науки, I поток.

Студентите с оценка слаб 2 от писмения изпит не се допускат до устен изпит.

Резултати

Публикувано на 9.02.2011

Писмен изпит и контролни по Алгебра 1 за студентите от специалност Компютърни Науки, II поток.

Студентите с оценка слаб 2 от писмения изпит не се допускат до устен изпит.

Таблица с резултатите

Публикувано на 8.02.2011

Успехът от писмения изпит по Линейна Алгебра за студентите от специалност "Информатика".

Резултати

Публикувано на 07.02.2011

Успехът от писмения изпит по Линейна Алгебра за студентите от специалност "Статистика".

Резултати

Публикувано на 07.02.2011

Успехът от писмения изпит по Алгебра 1 за студентите от специалност "Информационни системи".

Резултати

Публикувано на 01.02.2011

Успехът от писмения изпит по Линейна Алгебра за студентите от специалност "Математика и Информатика".

Студентът с Фак. № 13475 да подаде молба за протокол.

Студентите с оценка слаб 2 от писмения изпит не се допускат до устен изпит.

Резултати

Публикувано на 27.01.2011
ФМИ | Home | Top