Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

доц. д-р Мая Стоянова,
ръководител на катедра Алгебра от 01.02.2016 г. до 20.01.2020 г.

М. Стоянова

Образование:

MSc - Магистър по математика,
ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски", 1992


PhD - Образователна и научна степен Доктор по математика (автореферат, тезис),
ИМИ, БАН и ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски", 2009

Академични длъжности:

08.11.1999 г. - 14.01.2002 г. асистент в катедра "Алгебра" на ФМИ
14.01.2002 г. - 14.01.2005 г. старши асистент в катедра "Алгебра" на ФМИ
14.01.2005 г. - 08.01.2014 г. главен асистент в катедра "Алгебра" на ФМИ
08.01.2014 г. - доцент в катедра "Алгебра" на ФМИ

Научни интереси:

Теория на кодирането: сферични кодове и дизайни; ортогонални масиви;
минимизиране на енергии върху комбинаторни структури в полиномиални метрични пространства.


Контакт:

Изпратете емайл до М. Стоянова
Тел: 02 8161 (вътр. 664) ФМИ Стая: 518 ФМИ

Някои резултати:

Boyvalenkov - Stoyanova (2013) results:

Table 3-designs; Table 5-designs; Table 7-designs.


Boyvalenkov - Marinova - Stoyanova (2016) results:

BOA Library (BMS)


Marinova - Stoyanova (2016) results:

BOA Library (MS)


Boumova - Marinova - Stoyanova (2018) results:

TOA Library (BMS)

Защитили дипломанти:

 1. Таня Тодорова Маринова (09.04.2013 г.) - "Спектри на ортогонални масиви", за присъждане на образователно-квалификационна степен "Магистър" по магистърска програма "Дискретни и алгебрични структури".

Публикации през последните пет години:

 1. Next levels universal bounds for spherical codes: the Levenshtein framework lifted, (with Peter Boyvalenkov, Peter Dragnev, D. P. Hardin, E. B. Saff), 2019, submitted.
 2. On two problems concerning universal bounds for codes, (with Peter G. Boyvalenkov, Peter D. Dragnev, Douglas P. Hardin, Edward B. Saff), 2019 XVI International Symposium Problems of Redundancy in Information and Control Systems (REDUNDANCY 2019), Moscow, Russia, October, 21-25, 2019, pages:58–63, 978-1-7281-1944-1/19/IEEE.
 3. Linear Programming Bounds for Cardinality and Energy of Codes of Given Min and Max Distances, (with Peter Boyvalenkov, Peter Dragnev, Douglas Hardin, Edward Saff), ISIT 2019: The 2019 IEEE International Symposium on Information Theory, Paris, France, July 7-12, 2019, pages: 1747-1751, ISBN: 978-1-5386-9290-5, Ref IEEE Xplore, paper number 1616, 978-1-5386-9291-2/19/ IEEE.
 4. Upper bounds for energies of codes of given cardinality and separation, (with P. G. Boyvalenkov, P. D. Dragnev, D. P. Hardin, E. B. Saff), The Eleventh International Workshop on Coding and Cryptography (WCC 2019), Saint-Jacut-de-la-Mer, France, from March 31st to April 5th 2019.
 5. On ternary orthogonal arrays, (with Silvia Boumova and Tanya Marinova), Proc. Sixteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, ACCT–16, Svetlogorsk (Kaliningrad region), Russia, September 2-9, 2018, pp.102-105.
 6. Energy Bounds for Codes in Polynomial Metric Spaces, (with Peter Boyvalenkov, Peter Dragnev, Douglas Hardin, Edward Saff), Analysis and Mathematical Physics, 2019, Volume 9, Issue 2, pages: 781-808, (in Conference Proceedings, as a special issue of the Journal "Analysis and Mathematical Physics", Received: 18 December 2018, Accepted: 11 April 2019, First Online: 06 June 2019), ISSN: 1664-2368 (Print), ISSN: 1664-235X (Online), https://doi.org/10.1007/s13324-019-00313-x, Ref Web of Science, Impact Factor: 1.792 (2018), Web of Science Quartile: Q1 (Q1 22/311 Math, Q1 51/254 MathApp, 2018 JCR-WoS); Ref SCOPUS, SJR: 0.743 (2018), SCOPUS Quartile: Q2 (Q2 AppMath, Q2 CScApp); Ref MathSciNet (MR3977668), https://arxiv.org/abs/1804.07462.
 7. On spherical codes with inner products in a prescribed interval, (with Peter G. Boyvalenkov, Peter D. Dragnev, Douglas P. Hardin D., Edward B. Saff), Designs, Codes and Cryptography, 2019, volume 87, issue 2-3, pages: 299-315, (Received: 29 December 2017, Revised: 07 June 2018, Accepted: 17 July 2018, First Online: 26 July 2018), ISSN: 0925-1022 (Print), ISSN: 1573-7586 (Online), https://doi.org/10.1007/s10623-018-0524-z, Ref Web of Science, Impact Factor: 1.224 (2018), Web of Science Quartile: Q2 (Q2 109/254 MathApp, Q3 54/108 CST&M, 2018 JCR-WoS); Ref SCOPUS, SJR: 0.743 (2018), SCOPUS Quartile: Q2 (Q2 AppMath, Q2 CScApp); Ref MathSciNet (MR3911205), https://arxiv.org/abs/1801.07334.
 8. Refinements of Levenshtein bounds in q-ary Hamming spaces, (with Peter Boyvalenkov, Danyo Danev), Problems of Information Transmission, 2018, Vol. 54, Issue 4, pages: 329–342, (Original Russian Text Published in Problemy Peredachi Informatsii, 2018, Vol. 54, Issue 4, pages: 35–50, ISSN: 0555-2923, Received: 12 December 2017, Revised: 16 May 2018, Accepted: 10 August 2018, First Online: 28 January 2019), ISSN: 0032-9460 (Print), ISSN: 1608-3253 (Online), https://doi.org/10.1134/S0032946018040026, Ref Web of Science, Impact Factor: 0.557 (2018), Web of Science Quartile: Q4 (Q4 97/104 CST&M, Q4 227/254 MathApp, 2018 JCR-WoS); Ref SCOPUS, SJR: 0.282 (2018), SCOPUS Quartile: Q3 (Q3 CNetwC, Q3 CScApp, Q3 InfSys); Ref MathSciNet (MR3917587), https://arxiv.org/abs/1801.01982.
 9. Bounding energies and cardinalities of spherical codes with inner products in prescribed interval, (with Peter G. Boyvalenkov, Peter D. Dragnev, Douglas P. Hardin D., Edward B. Saff), The Tenth International Workshop on Coding and Cryptography, St. Petersburg, Russia, September 18-22, 2017.
 10. Lower energy bounds for antipodal spherical codes and for codes in infinite projective spaces, (with Peter G. Boyvalenkov, Peter D. Dragnev, Douglas P. Hardin D., Edward B. Saff), 2016 15th International Symposium on Problems of Redundancy in Information and Control Systems (REDUNDANCY 2016), September 26-29, 2016, St. Petersburg, Russia, pages: 28–32, IEEE Xplore, DOI: 10.1109/RED.2016.7779322, 978-1-5090-4231-9/16/2016 IEEE, Electronic ISBN: 978-1-5090-4231-9, USB ISBN: 978-1-5090-4230-2, Print on Demand (PoD) ISBN: 978-1-5090-4232-6, INSPEC Accession Number: 16525200.
 11. Universal Lower Bounds on Energy and LP-Extremal Polynomials for (4,24)-Codes, (with Peter G. Boyvalenkov, Peter D. Dragnev, Douglas P. Hardin D., Edward B. Saff), Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2017, Vol. 57, pages: 91–96, (Algebraic and combinatorial coding theory – 2016, Selected papers from the 15th international workshop (ACCT-XV), Albena, Bulgaria, June 18–24, 2016), ISSN: 1571-0653 (Print), http://dx.doi.org/10.1016/j.endm.2017.02.016, Ref SCOPUS, SJR: 0.262 (2017), SNIP 0.401 (2017), SCOPUS Quartile: Q3 (Q3 DMath&Comb, Q4 AppMath); Ref Zentralblatt (Zbl 06859378), (announced in: Proc. Fifteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, ACCT–15, June 18-24, 2016, Albena, Bulgaria, 2016, pp. 84-89).
 12. Nonexistence of (9, 112, 4) and (10, 224, 5) binary orthogonal arrays, (with Tanya Marinova), Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2017, Vol. 57, pages: 153–159, (Algebraic and combinatorial coding theory – 2016, Selected papers from the 15th international workshop (ACCT-XV), Albena, Bulgaria, June 18–24, 2016), ISSN: 1571-0653 (Print), http://doi.org/10.1016/j.endm.2017.02.026, Ref SCOPUS, SJR: 0.262 (2017), SNIP 0.401 (2017), SCOPUS Quartile: Q3 (Q3 DMath_Comb, Q4 AppMath); Ref Zentralblatt (Zbl 06859388), (announced in: Proc. Fifteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, ACCT–15, June 18-24, 2016, Albena, Bulgaria, 2016, pp. 221-226).
 13. Nonexistence of a few binary orthogonal arrays, (with Peter Boyvalenkov, Tanya Marinova), Discrete Applied Mathematics, 217(2), 2017, pp. 144-150, (Available online: 30 August 2016), ISSN: 0166-218X (Print), https://doi.org/10.1016/j.dam.2016.07.023, Ref Web of Science, Impact Factor: 0.932 (2017), Web of Science Quartile: Q3 (Q3 136/252 MathApp, 2017 JCR-WoS); Ref SCOPUS, SJR: 0.785 (2017), SCOPUS Quartile: Q2 (Q2 DMath_Comb, Q2 AppMath); Ref MathSciNet (MR3581340), http://arxiv.org/abs/1604.06117, (announced in: Proc. Fifteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, ACCT–15, June 18-24, 2016, Albena, Bulgaria, 2016, pp. 90-95).
 14. Energy bounds for codes and designs in Hamming spaces, (with Peter G. Boyvalenkov, Peter D. Dragnev, Douglas P. Hardin D., Edward B. Saff), Designs, Codes and Cryptography, 2017, Vol. 82, Issue I, pp. 411-433, (Received: 12 October 2015, Revised: 23 September 2016, Accepted: 26 September 2016, First Online: 14 October 2016), ISSN: 0925-1022 (Print), ISSN: 1573-7586 (Online), https://doi.org/10.1007/s10623-016-0286-4, Ref Web of Science, Impact Factor: 1.114 (2017), Web of Science Quartile: Q2 (Q2 103/252 MathApp, Q3 53/103 CST&M, 2017 JCR-WoS); Ref SCOPUS, SJR: 0.549 (2017), SCOPUS Quartile: Q2 (Q2 AppMath, Q2 CScApp); Ref MathSciNet (MR3592827), http://arxiv.org/pdf/1510.03406v1.pdf.
 15. Universal lower bounds for potential energy of spherical codes, (with P. G. Boyvalenkov, P. D. Dragnev, D. P. Hardin D., E. B. Saff), Constructive Approximation, 2016, 44 (3), pp. 385 – 415, (Received: 24 March 2015, Revised: 02 November 2015, Accepted: 11 December 2015, First Online: 29 February 2016), ISSN: 0176-4276 (Print), ISSN: 1432-0940 (Online), https://doi.org/10.1007/s00365-016-9327-5, Ref Web of Science, Impact Factor: 0.964 (2016), Web of Science Quartile: Q1 (67/311 Math, 2016 JCR-WoS); Ref SCOPUS, SJR: 1.094 (2016), SCOPUS Quartile: Q1 (Q1 Math, Q1 CompMath, Q2 Analysis); Ref MathSciNet (MR3562402), http://arxiv.org/pdf/1503.07228.pdf.
 16. Universal upper and lower bounds on energy of spherical designs, (with P. G. Boyvalenkov, P. D. Dragnev, D. P. Hardin D., E. B. Saff), Dolomites Research Notes on Approximation, Padova University Press, Special Issue for the “10 years of the Padua points”, 2015, Vol. 8, pages: 51–65, ISSN: 20356803 (Print), http://dx.doi.org/10.14658/pupj-drna-2015-Special_Issue-6, Ref SCOPUS, SJR: 0.344 (2015), SCOPUS Quartile: Q3 (Q3 Math, Q3 AppMath); Ref MathSciNet (MR3437484), http://arxiv.org/pdf/1509.07837v1.pdf.
 17. Distance distributions and energy of designs in Hamming spaces, (with Peter Boyvalenkov, Tanya Marinova, Mila Sukalinska), Serdica Journal of Computing, 2015, Vol. 9, N: 2, pp. 139-150, ISSN: 1312-6555 (Print), ISSN: 1314-7897 (Online), Ref MathSciNet (MR3526249).
 18. Energy bounds for codes and designs in Hamming spaces, (with Peter G. Boyvalenkov, Peter D. Dragnev, Douglas P. Hardin D., Edward B. Saff), Workshop on Coding and Cryptography, Paris, France, April 13-17, 2015.
 19. Nonexistence of binary orthogonal arrays via their distance distributions, (with P. Boyvalenkov, H. Kulina, T. Marinova), Problems of Information Transmission, 2015, vol. 51, No 4, pp. 326-334, (Original Russian Text Published in Problemy Peredachi Informatsii, 2015, Vol. 51, Issue 4, pages: 23–31, ISSN: 0555-2923, Received: 20 December 2014, Accepted: 20 July 2015, First Online: 05 January 2016), ISSN 0032-9460 (Print), ISSN 1608-3253 (Online), https://doi.org/10.1134/S003294601504002X, Ref Web of Science, Impact Factor: 0.632 (2015), Web of Science Quartile: Q3 (Q3 177/254 MathApp, Q4 80/105 CST&M, 2015, JCR-WoS); Ref SCOPUS, SJR: 0.403 (2015), SCOPUS Quartile: Q2 (Q2 CNetwC, Q2 InfSys, Q3 CscApp); Ref MathSciNet (MR3449575).
 20. On the Riesz energy of spherical designs, (with Boyvalenkov P., Dragnev P., Hardin D., Saff E.), Proc. Fourteenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, ACCT–14, Svetlogorsk (Kaliningrad region), Russia, September 7–13, 2014, pp. 109–114.
Пълен списък - pdf  pdf
ФМИ  |  Home  |  Top