Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

проф. Керопе Чакърян

К. Чакърян

Образование:

PhD - кандидат ма математическите науки,
СУ "Св. Климент Охридски", 1979

Научни интереси:

Теория на групите - структура на крайни прости групи

Научни проекти:

"Алгебрични структури и теория на графите",
дог. 85/17.04.2006 с фонд НИ към СУ "Св. Климент Охридски"

Преподавателска дейност:

Зимен семестър 2010/2011

Лекции по: "Линейна алгебра"
Спец. "Информатика", 1 курс, 1 поток:
Понеделник 9 - 11, ауд. 101 ФМИ
Сряда 12 - 14, ауд. 101 ФМИ
Спец. "Приложна математика", "Статистика", 1 курс:
Вторник 9 - 12, ауд. 229 ФМИ

Контакт:

Изпратете емайл до К. Чакърян
Тел: 8161 (вътр. 585) ФМИ Стая: 511 ФМИ
359-2-979-2819 ИМИ - БАН

Публикации след 2002г.:

  1. (2,3)-generation of the groups PSL4(2m), (with P. Manolov), Annuaire Univ. Sofia, Fac. Math. Inform., 96 (2004), 101-104.
  2. (2,3)-generation of the groups PSL5(q), Annuaire Univ. Sofia, Fac. Math. Inform., 97 (2005), 105-108.
  3. An explicit (2,3,7)-generation of the simple Ree groups 2G(3n), Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 58 (2005), 749-752.
  4. Generators for some simple subgroups of the Tits group 2F4(2)', Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 61 (2008), 167–168.
  5. An explicit (2,3,7)-generation of the simple groups G2(3n),Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 64 (2011), 1077–1082.
  6. A Hurwitz type generation property of the groups G2(3n), Compt. rend. Acad. bulg. Sci., 65 (2012), (приета за печат).
  7. (2,3)-generation of the groups PSL6(q), (with K. Tabakov), Serdika Math. Journal, (2012),(представена за печат).
  8. Pairs of elements of orders 2 and 3 in the Ree groups 2G2(3n), (with K. Tabakov), (2012), (в подготовка за печат).

Пълен списък  pdf

ФМИ  |  Home  |  Top