Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

ст. ас. д-р Диана Радкова

Д. Радкова

Образование:

PhD - кандидат на математическите науки,
Delft University of Technology, 2009,
MSc - Магистър по математика,
СУ "Св. Климент Охридски", 2001

Научни интереси:

Теория на кодирането

Преподавателска дейност:

Зимен семестър 2010/2011

Упражнения по "Линейна алгебра и аналитична геометрия"
Сряда 14 - 16, ауд. А307 ФзФ 1 група, Физика
Вторник 15 - 18, ауд. А313 ФзФ 6 група, Астрономия, Метеорология и Геофизика
Сряда 16 - 19, ауд. Б302 ФзФ 7 група, Инженерна Физика
Четвъртък 13 - 16, ауд. А311 ФзФ 8 група, Ядрена Техника и Енергетика
Петък 14 - 16, ауд. А203 ФзФ 1 група, Физика

Контакт:

Изпратете емайл до Д. Радкова
Тел: 8161 (вътр. 753) ФзФ Стая: Б23 ФзФ

Публикации след 2002г.:

  1. Cyclic Codes and Quasi-Twisted Codes: An Algebraic Approach. pdf (with A. Bojilov and A.J. van Zanten), Report MICC 07-08, Universiteit Maastricht
  2. Cyclic codes with length divisible by the field characteristic as invariant subspaces. pdf (with A. Bojilov), Annuaire Univ. Sofia, Fac. Math. Inform. 98 (2008), 181-189.
  3. Cyclic codes as invariant subspaces. pdf (with A. Bojilov), Annuaire Univ. Sofia, Fac. Math. Inform. 98 (2008), 171-179.
  4. Idempotent Matrices and Bounds for the Minimum Distance for Constacyclic Codes (with A.J. van Zanten), Report MICC 08-01, Universiteit Maastricht, The Netherlands, 2008
  5. More Bounds for the Minimum Distance of Constacyclic Codes and the Case when Field Characteristic Divides the Length (with A.J. van Zanten), Report MICC 08-02, Universiteit Maastricht, The Netherlands, 2008
  6. Bounds on Minimum Distance in Constacyclic Codes (with A.J. van Zanten), Proc. Eleventh International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pamporovo, Bulgaria, 16-22 June, 2008, 236-242.
  7. Constacyclic Codes as Invariant Subspaces (with A.J. van Zanten), Linear Algebra and its Applications, vol. 430, pp. 855-864, 2009
  8. A Family of Constacyclic Ternary Quasi-Perfect Codes with Covering Radius 3 pdf (with D. Danev and S. Dodunekov), PROCEEDINGS of the International Workshop on Coding and Cryptography WCC'2009, May 10-15, 2009, Ullensvang, Norway
  9. A Family of Constacyclic Ternary Quasi-Perfect Codes with Covering Radius 3 (with D. Danev and S. Dodunekov), to appear in Designs, Codes and Cryptography, 2009
ФМИ  |  Home  |  Top