Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

доц. д-р Асен Божилов,
ръководител на катедра Алгебра от 20.01.2020 г.

А. Божилов

Образование:

MSc - Магистър по математика,
СУ "Св. Климент Охридски", 1988


PhD - Доктор по математика (автореферат, тезис),
СУ "Св. Климент Охридски", 2014

Академични длъжности:

1992 г. - 1998 г. асистент в катедра "Алгебра" на ФМИ
1998 г. - 2002 г. старши асистент в катедра "Алгебра" на ФМИ
2002 г. - 2016 г. главен асистент в катедра "Алгебра" на ФМИ
2016 г. - доцент в катедра "Алгебра" на ФМИ

Контакт:

Изпратете емайл до А. Божилов
Тел: 8161 (вътр. 753) ФзФ Стая: Б23 ФзФ

Защитили дипломанти:

 1. Любомир Юриев Борисов (19.03.2015 г.) - Оценки на радиуса на покритие и други параметри на кодове на Мелас и обобщения.

Публикации:

 1. Generalized residue and t-residue codes and their idempotent generators. (with A. J. van Zanten and S. M. Dodunekov), Designs, Codes and Cryptography 75 (2015), 315-334.
 2. δk-small sets in graphs. (with N. Nenov), Mathematics and Education. Proc. Forty Second Spring Conf. Union Bulg. Math., Borovets, 2013, 189-197, preprint: arXiv:1211.3689v1 15 Nov 2012.
 3. Partitions of graphs into small and large sets. (with N. Nenov, Y. Caro and A. Hansberg), Discrete Applied Mathematics 161 (2013), 1912-1924, preprint: arXiv:1205.1727v1 [math.CO] 8 May 2012.
 4. An Inequality for Generalized Chromatic Graphs. pdf (with N. Nenov), Mathematics and Education. Proc. Forty First Spring Conf. Union Bulg. Math., Borovets, 2012, 143-147, Preprint: arXiv:1111.5598v1 pdf 23 Nov 2011.
 5. Idempotent Generators of Generalized and Double Generalized Quadratic Residue Codes. pdf (with A.J. van Zanten and S. M. Dodunekov), Report TICC TR2011-003, Tilburg University, Netherlands, December 2011.
 6. Generalized Residue Codes and their Idempotent Generators. pdf (with A.J. van Zanten and S. M. Dodunekov), Report TICC TR2011-001, Tilburg University, Netherlands, February 2011.
 7. Idempotent generators of generalized residue codess. pdf (with A. J. van Zanten and S. M. Dodunekov), Proc. Twelfth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Novosibirsk, Russia, 5-11 September, 2010, 304-309.
 8. Minimal distances in generalized residue codes. pdf (with A. J. van Zanten and S. M. Dodunekov), Proc. Twelfth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Novosibirsk, Russia, 5-11 September, 2010, 53-58.
 9. Generalized residue codes. pdf (with A.J. van Zanten and S. M. Dodunekov), Report TICC TR2010-001, Tilburg University, Netherlands, March 2010.
 10. An upper bound on the covering radius of a class of cyclic codes. pdf (with E. Velikova), Proc. Eleventh International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Pamporovo, Bulgaria, 16-22 June, 2008, 300-304.
 11. On the weight distribution of the coset leaders of constacyclic codes. pdf (with E. Velikova), Serdica Journal of Computing 2, n. 2, (2008), 105-110.
 12. Cyclic Codes and Quasi-Twisted Codes: An Algebraic Approach. pdf (with D. Radkova and A.J. van Zanten), Report MICC 07-08, Universiteit Maastricht
 13. Задачи по алгебра (групи, пръстени, полиноми). (с П. Сидеров и К. Чакърян), Веди, София 2006
 14. Cyclic codes with length divisible by the field characteristic as invariant subspaces. pdf (with D. Radkova), Annuaire Univ. Sofia, Fac. Math. Inform. 98 (2008), 181-189.
 15. Cyclic codes as invariant subspaces. pdf (with D. Radkova), Annuaire Univ. Sofia, Fac. Math. Inform. 98 (2008), 171-179.
 16. On the weight distribution of the coset leaders of cyclic codes. pdf (with E. Velikova), Proc. Fourth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics, Pamporovo, Bulgaria, 17-23 June, 2005, 269-274.
 17. Задачи по алгебра (линейна алгебра). (с П. Сидеров и П. Кошлуков), Веди, София 2004
 18. Задачи по алгебра (линейна алгебра). (с П. Кошлуков), Веди, София 1995

Лично:

Автобиография

ФМИ  |  Home  |  Top