Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

Теория на Галоа

вид: изборен Курс 2, 3, 4; летен семестър
хорариум: 3 часа лекции + 0 часа семинар
изисквания: познания по алгебра от курсовете "Линейна алгебра" и "Висша алгебра"
специалност: "Математика",  "Математика и Информатика",
"Информатика",  "Приложна Математика"
преподавател: гл. ас. Асен Божилов
разписание: Курсът не се чете през този семестър.

Анотация

Курсът предлага едно изложение на класическата теория на Галоа. Въвеждат се необходимите понятия (разширения на полета - видове и еквивалентност, разрешими групи), които не са включени в основния курс по алгебра. Доказва се основната теорема на теорията на Галоа. Разглеждат се приложения за разрешимост на алгебричните уравнения в радикали и в задачите за построимост с линийка и пергел.

Примерен конспект

 1. Разширения на полета.
 2. Еквивалентност на видовете разширения.
 3. Нормални разширения.
 4. Група на Галоа на нормално разширение.
 5. Основна теорема на теорията на Галоа.
 6. Разрешими групи.
 7. Биномни разширения.
 8. Радикални разширения.
 9. Разрешимост на алгебричните уравнения в радикали.
 10. Построимост с линийка и пергел.

Литература

Основно учебно пособие:

А. Попов, П. Сидеров, К. Чакърян, Ръководство по висша алгебра (Теория на Галоа) djvu,
Университетско издателство, 1990.

Други пособия:

 1. П. Сидеров, К. Чакърян, Записки по алгебра (групи, пръстени, полиноми), Веди, 2002.
  Разширения на полета pdf | Допълнение djvu
 2. Г. Генов, С. Миховски, Т. Моллов, Алгебра с теория на числата djvu,
  Наука и изкуство, 1991.
 3. J. S. Milne, Fields and Galois Theory
 4. A. Baker, An Introduction to Galois Theory pdf
 5. M. Reid, Galois Theory pdf

Забележка:

Някои от горните файлове са в djvu djvu формат. За тях ви е необходим специален browser plug-in, който може да изтеглите от тук.

ФМИ  |  Home  |  Top