Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

Писмен изпит по "АЛГЕБРА 1"
за специалност "ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ", 1 курс

В таблиците по-долу са публикувани резултатите от писмения изпит по "АЛГЕБРА 1" за специалност "ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ", 1 курс, състоял се на 31.01.2011. От явилите се на писмения изпит, до устен изпит не се допускат студентите с оценка 2.00. Допуснатите студенти се явяват на устен изпит по следния график: Студентите с четни факултетни номера се явяват на 04.02.2011. Студентите с нечетни факултетни номера се явяват на 05.02.2011.

Резултати на 1 група

ФН Оценка ФН Оценка
1. 71281 5,25 10. 71320 2
2. 71284 3,3 11. 71321 3
3. 71285 3 12. 71324 2
4. 71287 2 13. 71329 3,3
5. 71288 4 14. 71331 2
6. 71290 5 15. 71332 2
7. 71293 5 16. 71334 3
8. 71296 3,5 17. 855189 2
9. 71317 2 18.

Резултати на 2 група

ФН Оценка ФН Оценка
1. 71279 3,15 7. 71313 3,5
2. 71291 5,75 8. 71316 3,15
3. 71300 2 9. 71322 4,1
4. 71308 3 10. 71326 3
5. 71310 4,5 11. 71328 3,6
6. 71311 2 12. 855194 2

Резултати на 3 група

ФН Оценка ФН Оценка
1. 71286 4 8. 71312 2
2. 71289 3,25 9. 71318 2
3. 71292 2 10. 71319 2
4. 71295 3 11. 71325 3
5. 71297 3,5 12. 71327 4,75
6. 71298 4 13. 71330 4,75
7. 71307 3 14. 71333 2

Резултати на други студенти

ФН Оценка ФН Оценка
1. 71073 3,9 11. 71246 3
2. 71134 4,4 12. 71247 4,3
3. 71175 2 13. 71256 3
4. 71204 3,15 14. 71258 3,2
5. 71213 3 15. 71261 3,75
6. 71214 3,6 16. 71263 3
7. 71226 3,6 17. 71265 3,4
8. 71231 2 18. 71266 2
9. 71234 5,2 19. 71270 3
10. 71236 4,1 20. 71273 3
ФМИ  |  Home  |  Top