Конспекти за някои от лекционните курсове, четени от проф. Димитър Скордев


Дискретна математика

Изчислими реални числа

Логическо програмиране

Математическа логика

Математическа логика II

Теоретични основи на функционалното програмиране

Изчислимост в анализа