Конспект по Логическо програмиране
за задочници от спец. математика и информатика, 2002 г.
 1. Префиксни изрази над дадено множество от думи.
 2. Функции и предикати в дадено множество. Термове и атомарни формули.
 3. Семантика на термовете и атомарните формули.
 4. Субституции.
 5. Умножение на субституции.
 6. Оператори за присвояване, съответни на субституция.
 7. Логически формули и тяхната семантика.
 8. Тъждествена вярност и изпълнимост на логическа формула.
 9. Прилагане на субституция към безкванторни формули.
 10. Следване на една формула от друга. Еквивалентни формули. Импликация и еквиваленция.
 11. Ербранови структури.
 12. Ербранови модели.
 13. Представяне на безкванторни формули в конюнктивен нормален вид.
 14. Метод на резолюцията.
 15. Логически програми и цели.
 16. Минимален ербранов модел на логическа програма.
 17. Резолвента на цел с хорнова клауза. Резолвентни редици.
 18. Пълнота на резолюцията на цели с хорнови клаузи.
 19. Варианти на безкванторна формула. Унификатори и унифицируеност на атомарни формули.
 20. Решаване на системи от уравнения между термове.
 21. Най-обща резолвента на цел и хорнова клауза. Пълнота на резолюцията, използваща такива резолвенти.
 22. Резолвента на цел с редица от хорнови клаузи.