Конспект по Логическо програмиране
за II курс информатика, I поток, уч. година 1999/2000
 1. Префиксни изрази над дадено множество от думи.
 2. Сигнатури, структури, термове, атомарни формули.
 3. Хорнови цели, хорнови клаузи, хорнови програми.
 4. Ербранови структури и разширени ербранови структури.
 5. Субституции.
 6. Частни случаи на терм, атомарна формула, цел, клауза. Умножение на субституции.
 7. Минимални ербранови модели.
 8. Минимални разширени ербранови модели.
 9. Литерали и дизюнкти.
 10. Резолюция.
 11. Хорнови дизюнкти.
 12. Унификатори и унифицируемост.
 13. Решаване на системи от уравнения между термове.
 14. Варианти и преименуване на променливи.
 15. Резолвенти на хорнови цели и хорнови клаузи.
 16. Пълнота на резолюцията между хорнови цели и хорнови клаузи.
 17. Пропадащи цели.
 18. Дърво на търсенето за дадена цел. Успяващи цели.
 19. Логически формули и тяхната семантика. Логически формули, свързани с хорнови програми и хорнови цели.
 20. Безкванторни формули. Универсални формули.
 21. Преименуване на свързани променливи. Представяне на формули в пренексен вид.
 22. Скулемизация.