Катедра по математическа логика и приложенията й


English version Bulgarian version

Home
Members
Bachelor Courses
Master of Science Programs
Defended Master Theses
Our Postgraduate Students
Resources

Членовете на нашата катедра

 • Александра Соскова, доцент, д-р (ръководител на катедрата)
  Теория на рекурсията, теоретична информатика.
  asoskova@fmi.uni-sofia.bg
 • Иван Сосков, професор, д-р на математическите науки (декан)
  Теория на рекурсията, изчислимост в абстрактни структури, теоретична информатика.
  soskov@fmi.uni-sofia.bg
 • Димитър Вакарелов, професор, д-р на математическите науки
  Математическа логика, некласически логики.
  dvak@fmi.uni-sofia.bg
 • Димитър Скордев, професор, д-р на математическите науки
  Математическа логика, обобщена теория на рекурсивните функции, теория на програмите и изчисленията.
  skordev@fmi.uni-sofia.bg
 • Анатолий Буда, доцент, д-р
  Дискретна математика, теория на автоматите и абстрактните машини.
  buda@fmi.uni-sofia.bg
 • Ангел Дичев, доцент, д-р
  Математическа логика, теория на рекурсивните функции.
  ditchev@fmi.uni-sofia.bg
 • Стела Николова, доцент, д-р
  Теория на рекурсията, теоретична информатика.
  stenik@fmi.uni-sofia.bg
 • Петьо Петков, доцент, д-р
  Конструктивна математика, история на математиката.
  ppetkov@fmi.uni-sofia.bg
 • Тинко Тинчев, доцент, д-р
  Теория на множествата, модални логики, некласически логики.
  tinko@fmi.uni-sofia.bg
 • Христо Ганчев, асистент, д-р
  Теория на рекурсията.
  h.ganchev@gmail.com
 • Мария Соскова, асистент, д-р
  Теория на рекурсията.
  msoskova@fmi.uni-sofia.bg
 • Антон Зиновиев, асистент
  Алгебрични основи на рекурсията, теоретична информатика.
  anton@lml.bas.bg

Бившите членове на нашата катедра

Главна страница
Членове
Бакалавърски курсове
Магистърски програми
Защитени дипломни работи
Нашите докторанти
Ресурси