Катедра по математическа логика и приложенията й


English version Bulgarian version

Home
Members
Bachelor Courses
Master of Science Programs
Defended Master Theses
Our Postgraduate Students
Resources

Нашите курсове в бакалавърските програми на Софийския университет

Катедрата е отговорна за редица курсове от бакалавърските програми по Информатика, Математика, Приложна математика, Математика и информатика, Философия и Геология на Софийския университет.

Зимен семестър, 2006/2007 г.

 • Математика, Геолого-географски факултет, спец. геология, задължителен, хорариум 4+2, лекции: доц. Петьо Петков, упражнения: ас. А. Александров
 • Дискретна математика, спец. приложна математика, задължителен, хорариум 3+3, лекции: доц. Анатолий Буда, упражнения: доц. Анатолий Буда и ас. Антон Зиновиев
 • Логическо програмиране, спец. компютърни науки, задължителен, хорариум 3+0+2, лекции: доц. Тинко Тинчев
 • Математическа логика, спец. математика, задължителен, хорариум 3+2, лекции: проф. Димитър Скордев, упражнения: ас. Антон Зиновиев
 • Дискретни структури I, спец. софтуерно инжинерство, задължителен, хорариум 3+3, лекции: доц. Ангел Дичев
 • Изчислимост и сложност, изборен, хорариум 3+2, лекции: доц. Иван Сосков и доц. Стела Николова, упражнения: доц. Стела Николова
 • Математическа логика, изборен, хорариум 3+1, лекции и упражнения: проф. Димитър Вакарелов
 • Теория на множествата, изборен, хорариум 2+2, лекции и упражнения: доц. Тинко Тинчев
 • Некласически логики, Философски факултет, изборен, хорариум 2+2, лекции и упражнения: ст.н.с. Владимир Сотиров
 • Философия на математиката — I част, Философски факултет, изборен, хорариум 2+0, лекции: ст.н.с. Владимир Сотиров

Летен семестър, 2006/2007 г.

 • Дискретна математика, спец. математика, задължителен, хорариум 2+2, лекции: доц. Анатолий Буда, упражнения: доц. Анатолий Буда и ас. Антон Зиновиев
 • Езици, автомати и изчислимост, спец. компютърни науки, задължителен, хорариум 3+2, лекции: доц. Александра Соскова, упражнения: доц. Александра Соскова и асп. Христо Ганчев
 • Логическо програмиране, спец. информатика, задължителен, хорариум 3+2, лекции: проф. Димитър Скордев, упражнения: доц. Стела Николова
 • Логическо програмиране, спец. информатика, задължителен, хорариум 3+2, доц. Тинко Тинчев, ас. Антон Зиновиев
 • Логическо програмиране, спец. математика и информатика, задочно обучение, задължителен, хорариум 30+20, лекции и упражнения: доц. Александра Соскова
 • Семантика на езиците за програмиране, спец. информатика, задължителен, хорариум 2+2, лекции: доц. Стела Николова, упражнения: доц. Стела Николова
 • Семантика на езиците за програмиране, спец. информатика, задължителен, хорариум 2+2, лекции: проф. Иван Сосков, упражнения: доц. Александра Соскова, асп. Христо Ганчев
 • Семантика на езиците за програмиране, спец. математика и информатика, задочно обучение, задължителен, хорариум 40+0, лекции: проф. Иван Сосков
 • Дискретни структури II, спец. софтуерно инжинерство, задължителен, хорариум 3+2, лекции: доц. Ангел Дичев
 • Автомати над безкрайни обекти, изборен, хорариум 3+0, проф. Иван Сосков
 • Логическо програмиране (практикум), хорариум 0+0+2, хон.ас. Димитър Добрев
 • Математическа логика, изборен, хорариум 3+1, лекции и упражнения: проф. Димитър Вакарелов
 • Изграждане на софтуерни системи на Си++, изборен, хорариум 2+2, лекции и упражнения; ас. Антон Зиновиев
 • Некласически логики за изкуствен интелект, изборен, хорариум 3+1, лекции и упражнения: проф. Димитър Вакарелов
 • Основи на аритметиката, изборен, хорариум 3+0, лекции: доц. Петьо Петков
 • Релационни езици и бази данни, изборен, хорариум 2+0, лекции: доц. Тинко Тинчев
 • Увод в темпоралната логика, изборен, хорариум 3+1, лекции и упражнения: д-р Димитър Гелев
 • Некласически логики, Философски факултет, изборен, хорариум 2+2, лекции и упражнения: ст.н.с. Владимир Сотиров
 • Философия на математиката — II част, Философски факултет, изборен, хорариум 2+0, лекции: ст.н.с. Владимир Сотиров
Главна страница
Членове
Бакалавърски курсове
Магистърски програми
Защитени дипломни работи
Нашите докторанти
Ресурси