Катедра по математическа логика и приложенията й


English version Bulgarian version

Home
Members
Bachelor Courses
Master of Science Programs
Defended Master Theses
Our Postgraduate Students
Resources

Някои препратки:
  • Катедрата е основана през 1972 г. като подразделение на Единния център по математика и механика (повече информация може да бъде намерена в историческите бележки от Димитър Скордев). От 1989 г. катедрата е част от Факултета по математика и информатика на Софийския университет.
  • Членовете на катедрата са специалисти в областта на теория на изчислимостта, теоретична информатика, модални и некласически логики, конструктивна математика.
  • Катедрата е отговорна за редица курсове от бакалавърските програми по Информатика, Математика, Приложна математика и Математика и информатика.
  • Катедрата е отговорна също и за магистърските програми за спец. Информатика и спец. Математика по „Логика и алгоритми“.
  • Ако искате да запитате или да предложите за обсъждане нещо, може да използвате нашия уеб-форум, а за да сте в течение с текущите събития, свързани с математическата логика и теоретичната информатика, може да се запишете в нашия пощенски списък (около 5 съобщения на месец).
  • Доцент Александра Соскова е настоящият ръководител на катедрата. Към нея може да отправяте всякакви въпроси и бележки.
Главна страница
Членове
Бакалавърски курсове
Магистърски програми
Защитени дипломни работи
Нашите докторанти
Ресурси