за проекта за темата за автора e-mail

симетричен оператор - свойства симетрични матрици собствени вектори канонизация

Тема : "Симетрични оператори и канонизация"

 

Съдържание на темата
Симетричен оператор, определение и основни свойства
Симетрични матрици
Собствени вектори на симетричен оператор
Канонизация на симетричен оператор
 

 

Тази тема е разработена от:

гл.ас. д-р Евгения Великова -Бандова,

катедра "Алгебра", ФМИ, СУ "Св. Климент Охридски".

e-mail: velikova@fmi.uni-sofia.bg