Някои бележки върху романизация на български текстове