Протоколи от заседания на катедрата

Протокол N6/03.11.2010

Протокол N5/26.10.2010

Протокол N4/21.04.2010

Протокол N3/12.04.2010

Протокол N2/04.03.2010

Протокол N1/27.01.2010

Протокол N1/29.01.2009

Протокол N4/05.12.2008

Протокол N3/07.04.2008

Протокол N2/24.03.2008

Протокол N1/21.01.2008

Протокол N5/15.10.2007

Протокол N4/18.09.2007

Протокол N3/17.04.2007

Протокол N2/26.02.2007

Протокол N1/16.01.2007

17 октомври, 2006

19 юли, 2006

13 март, 2006

7 ноември, 2005