За транслитерацията на смесени текстове

      Когато пренасяме в транслитерирания текст пасажите, които са на латиница, бихме могли да се откажем от поставянето на апостроф веднага след тях и да постъпваме по един малко по-друг начин, улесняващ транслитерирането. Да разгледаме например изречението
        Замених Windows 98 Second Edition с Windows 2000.
Транслитерирано по начина, при който апострофите се поставят веднага след пасажите на латиница, това изречение добива вида
        Zamenih 'Windows 98 Second Edition' s 'Windows' 2000.
Технически удобно би било транслитерирането на кой да е текст да може се извършва чрез четене на текста отляво надясно знак по знак, като във всеки момент от работата да разполагаме с транслитерацията на вече прочетената част от текста и след прочитането на следващия знак (ако има такъв) да не се правят други промени в наличната вече транслитерация освен незабавно добавяне на такъв низ след нея, че пак да се получи транслитерацията на прочетеното до момента. Това обаче не може да стане в случая. И наистина, когато сме прочели частта "Замених Windows" от изречението и сме получили частта  "Zamenih 'Windows"  от неговата транслитерация, няма как след прочитането на шпацията, която следва, само въз основа на прочетеното до момента да решим дали в транслитерацията трябва да добавим шпация или пък шпация, предхождана от апостроф. Яснота по този въпрос ще добием едва след прочитането на четирибуквения низ  "98 S"  след въпросната шпация и значи преди този момент няма да имаме възможност да допълваме готовата част от транслитерацията. Подобно положение ще възникне и след прочитането на всяка от следващите шпации, които се предхождат от латинска буква. Например след прочитането на последната от тях ще получим възможност да допълним (и фактически да довършим) транслитерацията едва тогава, когато дочетем даденото изречение докрая. (За някои текстове отлагането на допълването може да се окаже на места и значително по-голямо  -  например ако след някоя дума в текста, написана на латиница, следва дълга таблица, състояща се от числа).

      По-другият начин, за който споменахме, е следният: в случай, че попаднем в латиница, ние поставяме апостроф, оповестяващ връщане към кирилица, едва пред кода на първата след това прочетена буква на кирилица, когато има такава буква, и изобщо не поставяме в противен случай. Ако работим така, то изречението, което разгледахме по-горе, би се транслитерирало в следния низ:
        Zamenih 'Windows 98 Second Edition 's 'Windows 2000.
Този начин на работа води до не съвсем обичайно изглеждащи низове като горния, но пък има приятното свойство, че винаги, когато един текст е начало на даден текст, такова съотношение е налице и между транслитерациите на двата текста.

Дата на настоящата версия: 7.03.2005