Програмата Lat2BG на KREDOR

      Програмата Lat2BG, предлагана онлайн от фирмата KREDOR, служи за възстановяване на текст на кирилица по резултат от неговата транслитерация на латиница. Нейните автори й приписват почти 100% средна точност независимо от стила на писане на латиница, а също способност да разпознава небългарски текст и да го оставя на латиница. Тези нейни възможности се потвърждават на практика в редица случаи, включително и такива, при които транслитерацията е била извършена по правилата на действащата в момента система за транслитерирация на българската кирилица на латиница. Не се получават никакви грешки например при прилагането на тази програма към едно транслитерирано по този начин писмо на д-р Любомир Иванов (на тема "Тезата за необратимост е подвеждаща"), състоящо се от около 350 думи (сред тях са думите "съм" и "така", които биха могли да се сбъркат със "сам" и "тъка", а е налице и един Интернет адрес). Въпросното напълно успешно функциониране на програмата фактически беше отбелязано от г-н Иванов в самото писмо.
      С пример може да се покаже, че все пак не бива от програмата Lat2BG да се очаква тя винаги да компенсира в достатъчна степен последиците от недостатъците на системата за транслитерация. От същия пример се виждат и някои нейни дефекти, каквито са преобразуването на думата "otsednal" в несъществуващата дума "оцеднал", третирането на "most" като небългарска дума въпреки българския контекст и замяната на "z" с "ж" при преобразуването на думата "blazneha".
      Забележка. В приведения пример има изречение, където Lat2BG не успява да възстанови думата "съм" по резултата от нейната транслитерация. Програмата обаче успява да направи това при нейното прилагане към споменатото по-горе писмо (като още по-ефектни примери в тази насока могат да се посочат изречения от рода на "Не съм сам" и "Не, сам съм"). Значи има известно отчитане на контекста, макар и невинаги коректно.

Дата на предходната версия: 24.06.2003
Дата на настоящата версия: 1.03.2011