Бележки на Д. Скордев за албума на инж. Александър Тагамлицки

На 25 април 2009 г. получих покана от инж. Александър Тагамлицки (племенник на проф. Ярослав Тагамлицки) да разгледам албума му на сайта picasaweb.google.bg със снимки на проф Тагамлицки. Поканата беше изпратена също до колегите Христо Йовев и Манол Илиев, на които дължим появата и поддържането на сайта „В памет на проф. Ярослав Тагамлицки“. Два дни по-късно изпратих на инж. Тагамлицки следното писмо:

Уважаеми г-н Тагамлицки,

Благодаря Ви сърдечно за поканата да разгледам албума със снимки на проф. Тагамлицки. Разгледах го с голям интерес и смятам, че всички снимки, за които дадете съгласие, би трябвало да станат достъпни за хората, интересуващи се от живота на този забележителен човек. За снимките, където той е с други математици, даването на широк достъп вероятно ще помогне също да се разпознаят с достатъчна сигурност някои от тях (с пълна сигурност мога да се произнеса само за няколко от тези математици, а за някои други имам предположения, които се нуждаят от допълнителна проверка).

Добавил съм някои коментари под снимките със следните номера: 1, 2, 5, 11, 13, 14, 18, 30 и 39.

С поздрав,
Димитър Скордев

В отговора си един ден след това инж. Тагамлицки ми пише: „Благодаря за направените уточнения. Вече направих съответните корекции в албума. Аз също мисля, че снимките трябва да се качат на Вашия сайт с коментар или молба за внасяне на допълнителни уточнения от хората, които знаят нещо повече“. Пише и следното: „Други начини за използване на снимките са директното им сваляне или да Ви ги предоставя в оригинал“.

След изразеното по този начин съгласие на инж. Тагамлицки да се даде свободен достъп до снимките от албума това беше направено през първата половина на май 2009 г., като на две места – на сайта www.tagamlitzki.com и в поддържания от мене списък на източници за професор Тагамлицки – беше даден линк към тогавашния адрес http://picasaweb.google.bg/A.Tagamlitskiy на албума (преди да се направи това бяха направени някои корекции и допълнения в анотации към снимки, а една от снимките, налична в огледален образ, беше обърната по софтуерен път). Впоследствие бяха добавени допълнителни сведения за отделни снимки, като за целта беше използвана възможността за добавяне на коментари към снимките в албума.

За съжаление през 2016 г. е било прекратено обслужването на фотоалбуми на сайта на Picasa и в резултат на това албумът на инж. А. Тагамлицки е станал недостъпен. Тъй като инж. Тагамлицки вече е покойник, малка е вероятността въпросният албум да може да бъде възстановен в оригиналния му вид (на сайта Internet Archive е запазена само началната страница на албума). За щастие обаче поне снимките, които първоначално са били включени в него, са налице благодарение на това, че техни копия бяха направени още през април 2009 г. Запазени са и някои налични към средата на май същата година кратки анотации към част от снимките (добавените по-късно допълнителни сведения обаче липсват). Въз основа на това направих опит за частично възстановяване на албума. В получената в резултат на това версия на албума подредбата на снимките е тази, която е била налице на 26 април 2009 г. (мисля, че тя е била подобрена по-късно, а от запазената начална страница се вижда, че са били добавяни и нови снимки). Наличните в тази версия анотации към снимки могат да се прочетат, като се постави курсорът на мишката върху умаленото изображение на съответната снимка. Надявам се с течение на времето да мога да допълня някои анотации и да добавя нови. Бих приветствал всяка изпратена ми информация, подпомагаща ме за това. Също така, ако някой има копие на снимка, по-късно добавена към албума, моля го да ми я предостави, за да включа и нея.


Горният текст е от 18 април 2017 г.
Добавка от 27 април 2017 г.:  Днес допълних анотацията на снимката с номер 39.
Добавка от 22 октомври 2018 г.: Установих, че дадената в последния абзац препратка към запазена начална страница на албума вече не е валидна. На сайта Internet Archive сега може да се намери частично запазена начална страница на албума (липсва изображение от оригиналната начална страница).
Добавка от 1 юли 2022 г.: Твърдението ми от 18 април 2017 г., че в Internet Archive е запазена само началната страница на албума, се оказа невярно. Както любезно ми съобщи преди три дни г-н Камен Младенов, връзката, която съм дал в добавката от 22 октомври 2018 г., може да се използва, за да се намери архивирана версия на целия фотоалбум от май 2015 г. А именно, посредством въпросната връзка г-н Младенов е отворил запазена начална страница на албума, от която без проблеми се достига до такава архивирана версия. Успях да повторя това, работейки например с браузър FireFox на компютър с операционна система Windows 7, но на компютър с Windows XP опитът беше неуспешен както с FireFox, така и с Google Chrome. Явно съм достигнал преди няколко години до споменатото по-горе погрешно мнение въз основа на някои подобни несполучливи опити. Сърдечно благодаря на г-н Младенов за важната информация. Оказа се, че в намерената благодарение на нея архивирана версия има снимки, липсващи при мене, а именно последните осем. Добавих ги към моята версия-възстановка на албума, за която стана дума по-горе.
Добавка от 3 юли 2022 г.: Оказа се, че в срещнатите от мене случаи, когато връзката, дадена в добавката от 22 октомври 2018 г., не е използваема за намиране на архивирана версия на фотоалбума, все пак архивираната през май 2015 г. негова основна част е достъпна на адреса, на който я намирам в случаите на достижимост чрез споменатата връзка. Свързах описанието „Тагамлицки, А. Проф. Я. Тагамлицки (фото албум)“ в списъка на източници за Ярослав Тагамлицки с въпросния адрес.
Забележка. За снимките с номера 4 и 41 във версията-възстановка е дадена допълнителна информация.
Моля изпращайте всички забележки и предложения на адреса skordev@tagamlitzki.com