Снимките от албума на инж. Александър Тагамлицки


Я. Тагамлицки на международната конференция по комплексен анализ – Варна, 1981 г.
1
358.71 KB
Рила, 1973 г.
2
339.70 KB
Международен конгрес по математически науки, Карачи, Пакистан, 1975
3
237.72 KB
На страницата „Професор Тагамлицки“ в блога на Христо Бояджиев „София преди 50 години“ под тази снимка пише следното: „Среща с учителки, около 1957. В дясно от Тагамлицки е Алипи Матеев. Втората долу в ляво е Аврамова“ (тя е била прогимназиална учителка на Бояджиев).
4
221.65 KB
Ярослав Тагамлицки – ученик от VII гимназиален клас, 1934
5
51.70 KB
Републиканска студентска научна сесия, 1977
6
271.36 KB

7
152.16 KB

8
182.06 KB
15.03.1956 г.
9
182.71 KB
09.10.1939 г., VII семестър
10
125.46 KB
Честването на 60-годишнината на проф. Тагамлицки, 1977 г. (с академик Любомир Илиев)
11
244.51 KB

12
312.30 KB
Ярослав Тагамлицки – млад доцент
13
232.25 KB
Ярослав Тагамлицки – ученик от VII гимназиален клас, 1934
14
195.93 KB
Връх Мечит, Рила, юни 1973 г.
15
321.88 KB
Рила 1973 г.
16
317.99 KB
Рила 1973 г.
17
339.17 KB
1977 г. (отляво - Благовест Сендов)
18
267.96 KB
1977 г.?
19
231.07 KB
Втори конгрес на българските математици. Варна, Дружба, септември 1967 г. С Тодор  Генчев, Рачо Денчев и Никола Стоев
20
265.96 KB

21
195.74 KB

22
187.31 KB

23
297.75 KB
Международен конгрес по математически науки, Карачи, Пакистан, 1975
24
262.63 KB
Международен конгрес по математически науки, Карачи, Пакистан, 1975
25
322.91 KB
Международен конгрес по математически науки, Карачи, Пакистан, 1975
26
224.43 KB
Международен конгрес по математически науки, Карачи, Пакистан, 1975
27
274.06 KB
Международен конгрес по математически науки, Карачи, Пакистан, 1975
28
260.41 KB
1977 г.
29
257.71 KB
Честването на 60-годишнината на проф. Тагамлицки 1977 г. (отляво е доц. Боян Пенков)
30
290.68 KB
Ярослав със сестра си Галина, 1922 г.?
31
332.75 KB
Семейство Тагамлицки (бебето Ярослав е отляво), 1918 г.?
32
266.80 KB
На море, 1922 г?
33
268.69 KB
С майка си, 1922 г.?
34
249.12 KB
Ярослав и Галина Тагамлицки, 1922 г.
35
272.41 KB
На разходка, 1923 г.
36
264.91 KB
В Борисовата градина, 1923 г.
37
274.06 KB
Със сестра си Галина и племенника Александър, януари 1948 г.
38
242.80 KB
Връх Мусала, 12 юли 1965 г. Отляво надясно: Стефка Хинева, Ася Пейнерджиева, Станислава Петкова, Петьо Петков, Емануил Димитров, Ярослав Тагамлицки, Михайлина Скордева, Николай Хаджииванов, Петър Русев, Иван Димовски, Надежда Манчева
39
309.03 KB

40
211.49 KB
Божурище, III курс, 1939 г. Ярослав Тагамлицки е приклекналият мъж с очила в първата редица в ляво. Останалите разпознати участници са: изправеният мъж с вратовръзка (на преден план пред средния мотор на самолета) е Боян Петканчин, изправеният мъж с вратовръзка, който е на преден план по-надясно между човека с дреха, преметната през ръката, и човека с фуражка, е Любомир Илиев (през 1939 г. Петканчин е все още асистент, а Илиев все още не е на щатна длъжност в Университета), жената пред мотора с преметната през ръка дреха е Димитричка Василева (Шопова). По сведения от нея, двете жени зад Тагамлицки (отляво надясно) са Йорданка Георгиева и Анка Чавдарова, а мъжът в униформа пред мотора вдясно е Анто Попов, който тогава е работел в Божурище, но след няколко години също е завършил математика. Емануил Димитров смята, че изправеният мъж с мека шапка, който е вляво от Тагамлицки, е Александър Витанов.
41
255.42 KB
Созопол, 1961 г.
42
188.05 KB
Созопол, 1961 г.
43
240.15 KB

44
134.82 KB

45
164.77 KB

46
301.80 KB
Малкият Ярослав със сестра си Галина
47
51.71 KB
Созопол, 1962 г.
48
44.57 KB

49
44.79 KB
Ярослав с майка си
50
52.54 KB
Със семейството си - сестра , майка и племенник - 1948 г.
51
43.33 KB
Със сестра си
52
43.99 KB
Ярослав с баща си
53
46.10 KB
На почивка в Балчик с племенника си
54
79.48 KB

Последна промяна в този файл: 1 юли 2022 г.