Уточнения в сравнение с първоначалната версия на слайдовете

В първоначалната версия не беше посочена последната цифра на годината, когато Иван Проданов е станал член на сектора по реален и функционален анализ. Точната година бе съобщена от акад. Станимир Троянски по време на презентацията.

Добавено беше заглавието на дисертацията на Милка Найденова. То бе взето от намерен по-късно автореферат към тази дисертация (в автореферата не е посочено име на научен ръководител, но на страницата за Иван Проданов на сайта Mathematics Genealogy Project Милка Найденова фигурира в списъка на ръководените от Проданов дисертанти).