Два отчета по подпроекта „Обратимо кодиране“

Налице са два отчета на Димитър Скордев по подпроекта „Обратимо кодиране“, разработван в рамките на научен проект „Единно решение на проблемите при използването на кирилица“" по линията на Министерството на образованието и науката (по повод на въпросния проект вж. документа „Историческа справка за инициативата за въвеждане на стандарти за транслитерация и за фонетична клавиатура“, намиращ се на сайта http://www.metodii.com). Отчетите са: Споменатите по-горе промени са следните: