Съдържанието по-долу е с последно изменение от 30.05.2001 г.
 По-новите версии на записките се намират на друг адрес.

 

ЛОГИЧЕСКО ПРОГРАМИРАНЕ

ЗАПИСКИ

(най-стара версия)

от проф. Димитър Скордев


СЪДЪРЖАНИЕ

 Предвидено е при използване на коя да е от препратките от
 списъка по-долу съответният на нея текст от записките да
 бъде показан в нов прозорец без да се затвори настоящият.
Основни дефиниции на понятия от математическата логика

  Последно изменение на файла: 7.09.2008 г.