Копие на лист, приложен към книгата
„Ярослав Тагамлицки – учен и учител“
(за допълнително намерените печатни грешки
вж. добавка във формат pdf)

Печатни грешки

      Забележка. Посочената на листа поправка на стр. 134, ред 7 отд., всъщност се отнася за ред 5 отд. на въпросната страница. Коректна версия на посочените поправки на стр. 163, ред 6 отг., и на стр. 179, ред 18 отг., е дадена в добавката. В посочената поправка на стр. 199 се имат предвид ред 10 отд. и ред 8 отд.  

Последна промяна на този файл: 5.10.2017 г.