В книгата си „Увод в модерните теории на интеграла. Допълнителни глави към учебника по диференциално и интегрално смятане“ Кирил Попов пише следното: „Настоящият труд съдържа обработка на лекциите, които съм чел през учебната 1939–1940“.