Други линкове:

Всяка помощ за разпознаване на хората от снимката и всички сведения за налични подобни снимки, различни от нея, ще бъдат добре дошли!

 

        Благодарности

 
Адрес за връзка:
skordev@fmi.uni-sofia.bg
(Димитър Скордев)