Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

Резултати от контролните и писмения изпит по ВА
на специалност Математика и Информатика

В долните таблици са публикувани оценките от контролните и писмения изпит по "Висша алгебра" за студентите от специалност Математика и Информатика. Студентите, чиито факултетни номера са отбелязани с * се освобождават от писмен изпит. От явилите се на писмен изпит по Висша Алгебра на 20.06.2007г. до устен изпит не се допускат студентите с факултетни номера 13300, 13311, 13332, 13334, 13339, 13349, 13358 и 855141. Устния изпит ще се проведе на 23.06.2007г. от 9 часа в аудитория 200.

Първа група

ФН1 контр. от лекции2 контр. от лекции3 контр. от лекцииСр. текущ контрол от лекцииСр. текущ контрол от упражненияСр. текущ контролПисмен изпит
1 13302 - - - 2.00 2.00
2 13311 - - - 2.00 2.00 2.00
3 13330* 6.00 5.50 6.00 5.83 6.00 5.92
4 13333* 3.00 3.00 3.75 3.25 5.19 4.22
5 13336* 5.00 3.50 5.75 4.75 5.50 5.13
6 13337* 5.00 5.00 5.25 5.08 5.63 5.36
7 13341* 4.25 4.00 3.00 3.75 5.19 4.47
8 13342* 3.75 4.00 3.00 3.58 5.19 4.39
9 13347* 4.50 3.50 3.00 3.67 5.19 4.43
10 13350* 4.50 4.00 4.75 4.42 5.69 5.06
11 13352* 3.00 3.50 4.00 3.50 5.50 4.50
12 13356 4.50 3.30 - 3.27 2.44 2.86
13 13360* 3.75 3.30 3.00 3.35 5.19 4.27
14 13361 - - - 2.00 3.31 2.66 3.00
15 13366* 3.00 3.00 4.00 3.33 4.94 4.14

Втора група

ФН1 контр. от лекции2 контр. от лекции3 контр. от лекцииСр. текущ контрол от лекцииСр. текущ контрол от упражненияСр. текущ контролПисмен изпит
1 13331* 3.00 4.00 3.75 3.58 5.63 4.61
2 13334 - - - 2.00 2.00 <2.00/td>
3 13338* 4.25 4.00 4.75 4.33 6.00 5.17
4 13343 - 3.75 - 2.58 2.29
5 13345* 3.00 4.00 4.00 3.67 5.38 4.53
6 13348* 4.50 3.00 3.75 3.75 5.00 4.38
7 13353* 4.50 4.00 5.00 4.50 5.25 4.88
8 13354 4.50 - - 2.83 3.31 3.07 4.50
9 13358 - - - 2.00 2.00 2.00
10 13363 - - - 2.00 2.00
11 13365 - - - 2.00 2.00
12 855141 - 3.75 - 2.58 2.50 2.54 2.00
11 13300 - - - - - 2.00
11 13307 - - - - - 3.50

Трета група

ФН1 контр. от лекции2 контр. от лекции3 контр. от лекцииСр. текущ контрол от лекцииСр. текущ контрол от упражненияСр. текущ контролПисмен изпит
1 13329* 3.00 4.00 3.50 3.50 5.75 4.63
2 13332 2.00 3.00 3.75 2.92 3.94 3.43 2.00
3 13335* 4.25 3.50 3.50 3.75 5.50 4.63
4 13339 2.00 3.00 2.00 2.33 4.56 3.45 2.00
5 13340* 3.00 4.00 3.50 3.50 5.56 4.53
6 13344* 3.75 3.50 3.50 3.58 5.06 4.32
7 13346* 3.00 3.50 4.25 3.58 4.50 4.04
8 13349 2.00 3.75 3.75 3.17 5.31 4.24 2.00
9 13355* 3.50 3.00 3.25 3.25 4.56 3.91
10 13359* 3.00 3.00 3.50 3.17 4.81 3.99
11 13362* 4.50 3.00 5.00 4.17 4.69 4.43
12 13364 - - - 2.00 2.00
13 13369* 3.00 4.25 3.50 3.58 5.44 4.51
ФМИ  |  Home  |  Top