Съобщение Резултати от домашните по "Линейна алгебра" за студентите от специалност Информатика 1-ви курс, 1-ва група
29.01.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика и Приложна математика
12.02.2016
Съобщение Резултати от контролните и писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.01.2016
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
01.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
1.07.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
15.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра-1" за студентите от специалност Компютърни науки, поток 1 и резултати по "Алгебра" на спец. Информационни системи на студенти от минали години.
5.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за студентите от специалности Математика, Приложна математика и Статистика
3.02.2015
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.01.2015
Съобщение Резултати от писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс.
07.07.2014
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Висша Алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
05.07.2014
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни Науки", II курс, II поток.
1.07.2014
Съобщение Занятията по "Алгебрична теория на числата" ще се провеждат в понеделник от 9 до 13 часа в ауд. 03 на ФМИ. Първата сбирка е на 10.03.2014.
Съобщение Резултати от писмен иэпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
03.02.2014
Съобщение Резултати по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
26.01.2014
Съобщение Резултати от Контролни работи по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни Науки", I курс, II поток.
24.01.2014
Съобщение Контролна работа по "Висша Алгебра 2 " за спец. "Математика", I курс.
8.11.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Висша Алгебра 1" за спец. "Математика", I курс.
5.07.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
5.07.2013
Съобщение Домашна работа №1 по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
25.03.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, I поток.
12.02.2013
Съобщение Писмен изпит по "Алгебра 1" за спец. "Компютърни науки", I курс, II поток.
12.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра" за спец. "Информационни системи", I курс.
5.02.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Линейна алгебра" за спец. "Математика", I курс.
4.02.2013
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Информатика", I курс.
02.07.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
27.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, I поток.
22.06.2012
Съобщение Резултати от писмения изпит по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
11.06.2012
Съобщение Резултати от контролните работи по "Алгебра 2" за спец. "Компютърни науки", II курс, II поток.
2.06.2012
Съобщение Резултати от контролната работа по "Висша алгебра" за спец. "Математика и Информатика", I курс.
27.03.2012

Резултати от домашните и контролните работи

До устен изпит не се допускат неявилите се на писмен изпит и студентите с по-малка оценка от 3,00 на писмения изпит.

График за явяване на устен изпит:

на 10.07 - 1, 2 и 4 група

на 11.07 - 3, 5 група и от по-горен курс

1 група

Фак. № К1 К2 К1+К2 ДР1 ДР2 ДР3 ДР4 ДР5 ПИ Общо
1449282,00
244933
344938
4449433,00
5449483,00
6449543,00
7449592,00
8449642,00
9449692,00
10449742,00
11449793,50
12449843,00
13449892,00
1444994
15449992,00
16450042,00
1745009
18450142,00
1945019
20450243,00

2 група

Фак. № К1 К2 К1+К2 ДР1 ДР2 ДР3 ДР4 ДР5 ПИ Общо
1449293,00
2449345,50
3449393,00
4449443,00
544949
6449552,00
7449603,00
8449653,00
9449703,10
10449752,00
1144980
12449852,00
13449902,00
14449953,00
15450003,00
16450052,00
17450103,00
18450152,00
1945020
20450253,00

3 група

Фак. № К1 К2 К1+К2 ДР1 ДР2 ДР3 ДР4 ДР5 ПИ Общо
1449303,50
244935
3449402,00
4449453,50
5449503,75
6449563,50
7449612,00
844966
9449712,00
10449763,00
1144981
12449863,50
13449912,00
14449963,00
15450014,00
16450062,00
17450113,10
18450163,25
19450212,00
20450262,00
218552412,00

4 група

Фак. № К1 К2 К1+К2 ДР1 ДР2 ДР3 ДР4 ДР5 ПИ Общо
1449312,00
2449362,00
3449412,00
444946
544952
6449572,00
7449623,00
844967
944972
1044977
11449823,30
12449872,00
13449922,00
14449973,25
1545002
16450072,00
1745012
18450173,00
1945022

5 група

Фак. № К1 К2 К1+К2 ДР1 ДР2 ДР3 ДР4 ДР5 ПИ Общо
1449323,00
2449372,00
3449422,00
4449472,00
5449533,00
6449582,00
744963
8449683,00
9449733,00
10449783,00
11449832,00
12449882,00
13449932,00
14449982,00
15450034,65
16450082,00
17450132,00
18450183,00
1945023
2044915

Други студенти

Фак. № К1 К2 К1+К2 ДР1 ДР2 ДР3 ДР4 ДР5 ПИ Общо
1448132,00
2448222,00
3448392,00
4448402,00
5448452,00
6448492,00
7448532,00
8448593,00
9448682,00
10448732,00
11448743,00
12448813,00
13448822,00
14448892,00
15449003,00
16449012,00
17449072,00
18449082,00
19449132,00
20449232,00
ФМИ  |  Home  |  Top